Ads Top

Waarschuwing accountants sluit aan bij zorgen NVB over financierbaarheid ziekenhuizen

De waarschuwing van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) nemen wij zeer serieus en sluit aan bij de zorgen van de NVB over de financierbaarheid (academische) ziekenhuizen. De NVB heeft eerder al minister Schippers van Volksgezondheid deelgenoot gemaakt van deze zorgen. Wij lezen het bericht van de accountants als een dringende oproep om de regelcomplexiteit in zorgsector aan te pakken.
De NBA gebruikt het instrument van alerts als richtinggevend document wanneer zij problemen in een sector ziet ontstaan. Op grond van de NBA Alert 31 concluderen wij dat de omvang van onzekerheden blijkbaar zo groot is dat normen in veel gevallen worden overschreden
Het ontbreken van een goedgekeurende jaarrekening is een ernstig signaal. Banken zijn nu niet in staat om objectief vast te stellen of een ziekenhuis aan haar financieringsvoorwaarden voldoet. Het terugdringen van de onzekerheden als gevolg van registratieverplichtingen en systeemcomplexiteiten is dan ook van groot belang voor de financierbaarheid van zorginstellingen.
De NVB zal het bericht van de NBA nader gaan bestuderen en heeft contact gelegd met de NBA om er over te spreken.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.