Ads Top

Marketingvergoedingen niet toegestaan onder provisieverbod

Marketingvergoedingen die als provisie zijn aan te merken zijn niet toegestaan. Dit geldt voor zowel het provisieverbod voor beleggingsondernemingen als voor het provisieverbod voor financiële dienstverleners.
Het betalen van vergoedingen aan beleggingsondernemingen of financiële dienstverleners door aanbieders van financiële – en beleggingsproducten voor marketingactiviteiten, creëert een economische afhankelijkheid. Dit kan ertoe leiden dat de adviseur/bemiddelaar of de beleggingsonderneming beïnvloed wordt in zijn assortimentskeuze.
Het provisieverbod voor beleggingsonderneming is sinds 1 januari 2014 van toepassing. Marketingvergoedingen die door aanbieders van beleggingsproducten en beleggingsdiensten aan beleggingsondernemingen worden betaald, kunnen niet los gezien worden van de door de beleggingsonderneming verleende beleggingsdiensten.
Marketingvergoedingen aan beleggingsondernemingen kunnen beleggingsbeslissingen en adviezen aan klanten ongewenst beïnvloeden. Het provisieverbod is in het leven geroepen om dergelijke constructies tegen te gaan. Het beoogt voor beleggers en marktspelers een transparante, concurrerende, efficiënte en duurzame dienstverlening te bereiken waarin op alle onderdelen de belangen van de klant centraal worden gesteld.
Voor verdere informatie verwijzen we naar de vragen en antwoorden die zijn opgesteld over marketingvergoedingen voor beleggingsondernemingen.
Het provisieverbod voor financiële dienstverleners is al sinds 1 januari 2013 van toepassing. Het is onder dit provisieverbod niet toegestaan om provisies te ontvangen of te betalen voor het adviseren over - of bemiddelen in impactvolle producten. Een marketingvergoeding die betrekking heeft op advies- en/of bemiddelingsactiviteiten van de adviseur is daarom niet toegestaan, ongeacht de benaming die partijen aan de betaling geven. Bijvoorbeeld als een aanbieder een adviseur betaalt voor een productbanner, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering, op de website van de adviseur, en de adviseur bemiddelt in dit product van de aanbieder, dan is er sprake van een verboden marketingvergoeding.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.