Ads Top

Banken werken aan verdere verbetering beleggingsdienstverlening

Vrijdag publiceerde de AFM haar onderzoek gericht op banken en beleggingsondernemingen die vermogensbeheer of vermogensadvies aanbieden aan vermogende beleggers. Het rapport bevat waardevolle aanbevelingen voor banken om hun klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Banken zullen waar nodig stappen zetten om de dienstverlening verder te verbeteren, in samenwerking met de AFM.
De banken onderschrijven de wens van de AFM om klanten te voorzien van goed en degelijk beleggingsadvies. Iedere aanbeveling die leidt tot beter passend én vastgelegd advies voor onze klanten, omarmen we als sector dan ook van harte.
Zo investeren banken bijvoorbeeld in verdere verbetering en vastlegging van de klantinventarisatie. Veel banken hebben reeds onderdelen van de inventarisatie vernieuwd, of zijn hiermee bezig. Denk hierbij aan nieuwe tools om de financiële positie van klanten en hun risicobereidheid in kaart te kunnen brengen. Ook zullen banken de komende jaren middels klantrapportages nog meer inzicht bieden aan de klant over de risico’s, rendementen in de portefeuille en de haalbaarheid van zijn beleggingsdoelstelling. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de risico’s van beleggen afnemen naarmate de doelstelling verder in de tijd ligt. Verder zullen banken nauwkeuriger vastleggen op basis van welke criteria beleggingsbeslissingen worden genomen en dit inzichtelijk maken via klantenrapportages.
Banken hebben de afgelopen jaren al flinke stappen gezet om de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening te vergroten, ook op andere aspecten dan de AFM in het onderzoek heeft betrokken. Een goed voorbeeld is het door banken in samenwerking met de AFM geïnitieerde provisieverbod dat per 1 januari van kracht is. Dit zorgt voor transparantere kostenstructuren die in het belang zijn van de klant. Ook zijn recentelijk de exameneisen voor opleidingen van medewerkers  aangescherpt. De lat wordt hiermee voor de adviseur nog hoger gelegd zodat de dienstverlening aan de klant op een hoger niveau komt te liggen. Voor een sector die draait om vertrouwen is dat van het allerhoogste belang.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.