Ads Top

Staat ontvangt deel aflossing staatssteun ING

De Nederlandse Staat heeft € 1,225 miljard van ING ontvangen. Hiermee lost ING € 817 miljoen aan staatssteun af. Het overige deel is premie en rente.
Minister Dijsselbloem is tevreden dat ING wederom een deel van de kapitaalinjectie terug heeft betaald: 'ING heeft de staatssteun nu bijna volledig afgelost. In 2008 heeft de Staat ingegrepen om de stabiliteit in de financiële sector te waarborgen. Het is goed dat de steun nu bijna is afgebouwd met een redelijke vergoeding voor de belastingbetaler'.
De terugbetaling van ING maakt deel uit van het akkoord dat de Staat, de Europese Commissie en ING in november 2012 sloten. Afgesproken is toen dat ING in 2012, 2013, 2014 en in 2015 een betaling zou doen van € 1,125 miljard per jaar. Vandaag is de betaling van 2014 gedaan. Het betaalde bedrag is € 100 miljoen hoger dan in 2012 was afgesproken, omdat ING de voordelen van een teruggekocht kapitaalinstrument heeft gebruikt om de Staat versneld af te lossen.
De laatste betaling van ING aan de Staat in 2015 zal € 100 miljoen minder bedragen en uitkomen op € 1,025 miljard. Over de aflossing van de gehele staatssteun wordt een rendement van minimaal 12,5% behaald door de Staat. Het rendement van de tot nu toe terugbetaalde steun komt met de laatste terugbetaling op 13,5%.
In 2008 heeft ING een kapitaalinjectie van de Staat gekregen om weerstand te bieden aan de grote schokken op de internationale financiële markten en om het spaargeld van rekeninghouders veilig te stellen. De Staat is bij ING bijgesprongen met € 10 miljard. Van dit bedrag heeft ING nu € 9,3 miljard terugbetaald.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.