Ads Top

Minder uitstaande securitisaties in 2013

In 2013 is door externe beleggers voor 15,3 miljard euro aan verpakte leningen gekocht via securitisaties van in Nederland gevestigde financiële instellingen (+17% t.o.v. 2012). Daarnaast werd EUR 24 miljard gesecuritiseerd voor liquiditeitsdoeleinden (-42% t.o.v. 2012), waarbij banken de securitisaties zelf houden. De totale uitstaande securitisaties daalden met 26,2 miljard tot 267,4 euro (-8,9%), vergelijkbaar met het niveau per ultimo 2007. De bij externe beleggers geplaatste securitisaties van woninghypotheken bleven t.o.v. 2012 nagenoeg gelijk op circa 76 miljard.
Bij securitisaties worden leningen van met name banken aan huishoudens en bedrijven gebundeld en als verhandelbare effecten verpakt en verkocht. Securitisaties vormen een extra financieringsbron voor banken. Deze in obligaties verpakte leningen werden in de jaren na het ontstaan van de kredietcrisis (medio 2007) niet of nauwelijks aan externe beleggers verkocht (externe securitisaties) vanwege het aangetaste vertrouwen in gesecuritiseerde producten. Gedurende deze periode werd vooral voor liquiditeitsdoeleinden gesecuritiseerd. Daarbij verkopen de banken de securitisaties niet door in de markt, maar houden zij deze zelf om indien nodig te gebruiken als onderpand voor het verkrijgen van liquiditeit bij centrale banken of in de commerciële markt (interne securitisaties).
Vanaf eind 2009 kregen externe beleggers weer interesse in securitisaties, al zijn er minder beleggers dan voor de crisis en is vaak sprake van onderhandse plaatsingen. In 2013 werd in totaal voor 15,3 miljard aan Nederlandse securitisaties aan externe beleggers verkocht; deze securitisaties hadden  alle betrekking op woninghypotheken. Dit was 2,2 miljard (+17%) meer dan in 2012 (grafiek 1). Voor alleen woninghypotheken lagen de externe plaatsingen 3,5 miljard (+30%) hoger ten opzichte van 2012. Wel was het bedrag aan externe securitisaties in de eerste helft van 2013 twee keer zo hoog als in de tweede helft.
Naast de externe securitisaties vonden in Nederland in 2013 ook nog voor 24 miljard aan interne securitisaties plaats, EUR 17 miljard (-42%) minder dan in 2012. Zij dienden vooral ter vervanging van aflopende securitisaties.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.