Ads Top

Bankenunie kan niet zonder Europees resolutiemechanisme en fonds

Europees bankentoezicht blijft tandeloos zonder goede afspraken over een efficiënt resolutieproces. DNB constateert dan ook terecht in haar jaarverslag dat er een resolutiefonds op Europees niveau moet worden ingericht om toezicht door de ECB geloofwaardig te maken. Als lidstaten zelf verantwoordelijk blijven voor resolutie financiering kan dat tot conflicten leiden met de ECB die verantwoordelijk is voor het toezicht.
De NVB vindt daarom dat de politieke impasse over het resolutiemechanisme tussen de Europese Raad en Parlement zo snel mogelijk moet worden doorbroken.  Het besluitvormingsproces voor het resolutiemechanisme (SRM) zoals nu voorgesteld door de Raad is complex, tijdrovend en vatbaar voor politieke inmenging omdat lidstaten het laatste woord blijven houden als een bank moet worden gered. 
De NVB pleit voor een effectief en efficiënt resolutieproces zonder complexe besluitvorming. De onderlinge rollen en verantwoordelijkheden tussen de ECB, de nationale resolutieautoriteit, de Europese Afwikkelingsraad (Resolutie Board) en de Europese Commissie moeten duidelijk worden uitgewerkt zodat een bank in een crisissituatie ook werkelijk in een weekend kan worden afgewikkeld.
Hierover zullen spoedig goede afspraken gemaakt moeten worden, omdat anders de geloofwaardigheid van het Europese toezicht als onderdeel van de Bankenunie wordt geschaad.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.