Ads Top

Organisaties ondertekenen intentieverklaring ‘Samen schuldregelingen redden’

De stijgende prijzen bezorgen mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening extra zorgen en problemen. Als zij hun aflos- en betaalverplichtingen niet nakomen, kan de schuldregeling worden beëindigd.

Om hen niet te laten vallen, tekenden het ministerie van SZW, NVVK, VNG en grote schuldeisers  een intentieverklaring. Ook het Verbond van Verzekeraars heeft getekend.

De intentieverklaring ‘Samen schuldregelingen redden’ geeft invulling aan een belofte die het kabinet op Prinsjesdag deed in een brief aan de Kamer. En met hun handtekening geven publieke en private schuldeisers aan dat zij mensen die de weg hebben gevonden naar schuldhulpverlening niet laten vallen, maar helpen. Want voor deze mensen is het door krappe en niet sluitende budgetten moeilijk of zelfs onmogelijk om aan hun betaalverplichtingen te voldoen. Als gevolg daarvan zou hun schuldregeling beëindigd kunnen worden. En daardoor worden de financiële problemen nog groter. Het kabinet heeft daarom een oproep gedaan om ervoor te zorgen dat geen enkele schuldregeling wordt stopgezet.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.