Ads Top

Nederlandse beleggers willen meer zeggenschap over hun duurzame beleggingen

Als Nederlandse beleggers de mogelijkheid krijgen om zelf beleggingen te kiezen die zijn afgestemd op hun persoonlijke duurzaamheidsvoorkeuren, zal een ruime meerderheid daardoor meer duurzaam gaan beleggen. Vaker dan beleggers in andere Europese landen, geven Nederlanders aan dat dergelijke keuzevrijheid voor hen van groot belang is. Dat blijkt uit de Global Investor Study 2022, het jaarlijkse wereldwijde beleggersonderzoek van Schroders.

63 procent van de Nederlandse beleggers zegt hun duurzame investeringen te vergroten, als ze zelf zouden kunnen bepalen aan welk specifiek duurzaam doel hun geld ten goede komt. Nederlanders hechten hier gemiddeld een stuk meer waarde aan dan beleggers uit andere Europese landen: het Europees gemiddelde is 53 procent.
 
Wat opvalt is dat 75 procent van de millennials (22 tot 41 jaar oud) en net zo’n groot percentage Generatie-X’ers (42 tot 54 jaar oud) dit belangrijk vinden. Beleggers uit andere generaties hechten hier minder waarde aan: Onder Gen Z’ers (18 tot 22 jaar oud) vindt 65 procent dit een belangrijke factor en onder Babyboomers (55 tot 74 jaar oud) 51 procent.

Het beschikbaar maken van cijfers die aantonen dat duurzaam beleggen meer rendement oplevert, is een andere belangrijke factor die wordt genoemd als reden om meer duurzaam te gaan beleggen. Ruim vier op de tien Nederlandse respondenten geven aan dat toegang tot dergelijke data ze zou motiveren om hun duurzame investeringen uit te breiden.


Bijna evenveel ondervraagden noemen meer voorlichting en educatie over duurzaam beleggen als motivatie om duurzamer te beleggen.


Ontbreken van transparantie en data wordt ervaren als obstakel


De beleggers werd ook gevraagd welke obstakels zij ervaren om meer duurzaam te beleggen. Voor zes op de tien Nederlanders geldt dat een gebrek aan transparantie en het ontbreken cijfers die de impact van duurzame investeringen laten zien, worden ervaren als barrière.

Dat laatste aspect wordt door mensen die zichzelf zien als beginnende belegger veel vaker als hindernis ervaren dan onder mensen die zichzelf als expert zien. 80 procent van de beginners noemt het gebrek aan transparantie en data als probleem, terwijl dit onder experts ‘slechts’ 49 procent is.

Ook het ontbreken van een duidelijke definitie van wat een duurzame belegging is en zorgen over het rendement werden veel genoemd als obstakel om meer duurzame investeringen te doen.

De bredere impact op het milieu is voor Nederlandse beleggers nog altijd de belangrijkste reden dat zij duurzame fondsen aantrekkelijk vinden. 50 procent geeft aan dat dit voor hen het geval is. In 2021 was dit 49 procent en in 2020 46 procent.

Er zijn ook hier flinke verschillen te zien tussen mensen die zichzelf omschrijven als beginnende belegger en zij die zichzelf expert noemen. Onder de beginners noemt 60 procent de impact op het milieu de belangrijkste reden, terwijl dit voor 45 procent van de experts geldt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.