Ads Top

AFM en ESMA: meer aandacht voor verslaggeving over 2022

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Europees toezichthouder ESMA vragen beursgenoteerde ondernemingen bij het opstellen van hun verslaggeving over 2022 om extra aandacht voor een aantal belangrijke onderdelen.

Deze hebben onder meer betrekking op de relatie tussen de niet-financiële verklaring en de overige onderdelen van de financiële verslaggeving, waaronder de jaarrekening. De AFM zal in haar toezicht op de verslaggeving over 2022 in elk geval specifiek letten op deze aandachtspunten.

De benoemde aandachtspunten zijn belangrijk voor de beursgenoteerde ondernemingen die hun verslaggeving over 2022 opstellen, maar ook voor de auditcommissies die toezicht houden op het verslaggevingsproces en accountantsorganisaties die de controle op de verslaggeving uitvoeren. De AFM baseert zich bij de aandachtspunten onder meer op bevindingen uit thematisch onderzoek in 2022 naar de connectiviteit in de verslaggeving.

Grote beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 medewerkers moeten een niet-financiële verklaring opnemen in hun bestuursverslag. Die verklaring gaat onder meer over hoe een onderneming omgaat met het milieu, mens en corruptie. De AFM verwacht dat ondernemingen in hun verslaggeving over alle materiële onderwerpen samenhangende en volledige (beleids)informatie opnemen mét relevante prestatie-indicatoren. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van Europese richtsnoeren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.