Ads Top

AFM legt DeGiro last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldt dat het op 23 april 2018 een last onder dwangsom heeft opgelegd aan DeGiro B.V. De last is opgelegd omdat DeGiro 'geen adequaat beleid heeft gevoerd voor een integere uitoefening van haar bedrijf'.

DeGiro heeft stelselmatig en op meerdere fronten de Wet op het financieel toezicht overtreden. Onder andere op het gebied van de inrichting van de bedrijfsvoering (governance), de compliancefunctie, belangenconflicten, eerlijke behandeling van klanten en vermogensscheiding. Het klantbelang stond niet centraal in de bedrijfsvoering van DeGiro en wetsovertredingen werden niet tegengegaan. DeGiro moest op last van de AFM haar bedrijfsvoering aanpassen zodat aan toepasselijke regelgeving wordt voldaan en de belangen van klanten centraal komen te staan.

DeGiro had vanaf 23 april 2018 zes maanden de tijd om verschillende acties te ondernemen zodat de last werd nageleefd. De dwangsom bedraagt 100.000 euro per actie die DeGiro moest ondernemen. Vanwege de last onder dwangsom heeft DeGiro een groot aantal wijzigingen in haar bedrijfsvoering doorgevoerd. Hiermee heeft DeGiro deels voldaan aan de last.

Voor een aantal onderdelen zijn de aanpassingen niet voldoende gebleken en verbeuren er dwangsommen. Het gaat hierbij om vermogensscheiding, belangenconflicten en belangenverstrengeling. DeGiro is daarom verplicht 300.000 euro te betalen aan de AFM. DeGiro onderneemt stappen om de geconstateerde gebreken alsnog te herstellen en rapporteert hierover aan de AFM.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.