Ads Top

Verzekeraars aan de slag met ethisch kader

De verzekeringsbranche is een van de eerste sectoren in Nederland die een ethisch kader gaan introduceren voor datatoepassingen.

Het nieuwe kader, dat is goedgekeurd tijdens de ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars, is gebaseerd op de uitgangspunten van de High Level Expert Group on Artificial Intelligence, een adviesorgaan van de Europese Commissie.

Alleen als de klant, toezichthouder en wetgever voldoende vertrouwen hebben in een correct gebruik van data, zijn verzekeraars in staat nieuwe technologieën toekomstbestendig in hun bedrijfsprocessen te verwerken.

Het gebruik van big data is een belangrijk vraagstuk dat al in 2016 heeft geleid tot het green paper 'Grip op data'. Daarnaast is het een van de vier pijlers van het Middellange termijn plan 2019-2022. Met een Gedragscode en kennisbijeenkomsten, zoals het in april 2019 georganiseerde Big Data debat, en nu via het nieuwe ethisch kader wil de sector grip houden op data.

Na een implementatiefase van een half jaar wordt het ethisch kader vanaf 1 januari 2021 onderdeel van de vernieuwde zelfregulering van het Verbond: deze is bindend voor alle leden en toetsbaar door de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars. De eerste daadwerkelijke audits door Stv vinden in 2023 plaats.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.