Ads Top

Nederlandse belegger relatief terughoudend over duurzaamheid

Nederlandse particuliere belegger relatief terughoudend over duurzaamheid in vergelijking met Europese beleggers

Particuliere beleggers in Nederland houden minder rekening met duurzame beleggingscriteria dan beleggers elders in Europa. Dit blijkt uit het grote internationale onderzoek van vermogensbeheerder Schroders onder ruim 25.000 beleggers. De uitkomst lijkt haaks te staan op het internationale imago van Nederland als koploper in duurzaam beleggen.

Uit eerdere onderzoeken van Schroders blijkt dat het belang van duurzaam beleggen sterk toeneemt, wereldwijd, in Europa én in Nederland. Resultaten van het huidige onderzoek tonen echter aan dat duurzaamheid bij de Nederlandse particulier minder hoog op de agenda staat dan in elders in Europa. Het verschil met beleggers in opkomende markten is nog groter.

Van de Nederlandse particuliere beleggers zegt 41 procent dat ze bij het nemen van beleggingsbeslissingen altijd rekening houden met duurzame factoren, zoals klimaatrisico, biodiversiteit en corporate governance. Echter, 30 procent doet dit helemaal niet. In Europa zijn deze percentages respectievelijk 52 procent (wel) en 21 procent (niet). Daarmee staat Nederland op flinke achterstand.

Op de vraag of alle beleggingsfondsen, dus niet enkel de expliciet duurzame fondsen, duidelijke duurzame factoren zouden moeten meenemen in hun beleggingsoverwegingen, antwoordt iets minder dan de helft van de Nederlandse beleggers dat ze het hiermee eens is.

Gevraagd naar daadwerkelijke duurzame beleggingen scoren Nederlanders wel in lijn met het wereldwijde gemiddelde: 16 procent van de Nederlandse particulieren zegt daadwerkelijk duurzame beleggingsproducten in portefeuille te hebben. Het wereldwijde percentage is hetzelfde, voor Europa is het gemiddeld 17 procent. Nederland steekt hier echter wel schril af bij landen als Zweden en Zwitserland, die eveneens bekend staan als pioniers in duurzaam beleggen. Daar zeggen respectievelijk 18 en 21 procent al duurzaam te beleggen.

In de opkomende landen India, China, Indonesië en Thailand stellen ongeveer acht van de tien beleggers dat ze duurzame criteria hanteren bij hun beleggingskeuzes. Een mogelijke verklaring voor dat grote verschil met onder meer Nederland is dat beleggers in deze landen meer urgentie voelen in verband met de lokale milieusituatie. Een andere mogelijke verklaring is dat duurzaamheid daar nog veel minder zit ingebakken in 'mainstream-beleggen'.

Hein Kuijpers, directeur particulieren bij Schroders in Nederland, wijst er op dat steeds meer onderzoeken een positief verband aantonen tussen beleggingsresultaten en duurzaamheid. 'In Nederland richten institutionele beleggers, met name pensioenfondsen, zich in toenemende mate op duurzaam beleggen. Internationaal gezien heeft Nederland met enige andere landen daardoor een leidende rol. Dat Nederlandse particuliere beleggers het duurzame thema op dit moment nog relatief iets minder lijken te omarmen is jammer, maar voor Schroders ligt daarin een uitdaging om beleggers nog beter te informeren. Het is onze overtuiging dat de keuze tussen niet- en wel duurzaam beleggen uiteindelijk grote invloed zal hebben op de beleggingsresultaten.'

Of het kiezen van duurzame beleggingen een bijdrage levert aan een duurzamere wereld? Nederlandse beleggers zijn daarin relatief sceptisch: 45 procent zegt het hiermee eens te zijn, terwijl de meerderheid neutraal is of het er niet mee eens is. In Europa en onder beleggers wereldwijd is de situatie omgekeerd: daar is een meerderheid het wel eens met de stelling dat hun beleggingskeuzes iets bijdragen aan een betere wereld.

Over bijvoorbeeld de klimaatverandering tonen Nederlanders zich relatief minder bezorgd. Weliswaar verwacht de helft van de Nederlandse beleggers dat klimaatverandering een aanzienlijke of enige impact zal hebben op hun beleggingen, maar voor Europa ligt dit op gemiddeld 60 procent en wereldwijd op 63 procent. Oostenrijk, Duitsland en Polen noteerden de hoogste uitkomsten in Europa: minstens 70 procent van de beleggers meent dat klimaatverandering een negatieve impact op hun beleggingen heeft of zal hebben. Een op de zeven beleggers in Nederland verwacht geen enkele invloed van de klimaatverandering op de eigen beleggingsportefeuille. Nederland scoort daarmee het hoogste in heel Europa.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.