Ads Top

ABN AMRO MeesPierson verhoogt positie in aandelen

ABN AMRO MeesPierson verhoogt de positie in aandelen. Dit gaat ten koste van liquiditeiten. De private bank van ABN AMRO is nu neutraal ten aanzien van aandelen. Obligaties blijven uit de gratie. Op regioniveau blijft de bank (ten opzichte van haar benchmark) overwogen in Amerikaanse aandelen en onderwogen in Europese aandelen. Wel zijn zowel de over- als de onderweging iets verlaagd. Ook op sectorniveau voert ABN AMRO MeesPierson enkele wijzigingen door. De voorkeur van de bank gaat uit naar de sectoren gezondheidszorg en informatietechnologie.

Richard de Groot, voorzitter van het ABN AMRO Beleggingscomité: “We baseren onze licht positievere aandelenvisie op een drietal factoren. Allereerst zijn aandelen relatief interessant als je ze vergelijkt met andere beleggingscategorieën. We zitten weliswaar in een late fase van de economische cyclus en de winstgroei matigt, maar aandelen zijn redelijk gewaardeerd en relatief aantrekkelijk in vergelijking met obligaties of liquiditeiten. Daarnaast blijft de rente laag, wat de aandelenwaardering ten goede kan komen. De combinatie van soepel monetair beleid en lage groei kan een positief rendement op aandelen opleveren. Tot slot verwachten we een bescheiden, maar positieve winstgroei. Dat komt door een stabiliserende economische groei, en sterke monetaire ondersteuning en begrotingsstimulering.”

ABN AMRO MeesPierson heeft beleggers in de loop van 2019 de geleidelijke suggestie gedaan om een actievere sectorpositionering in te nemen. Dit was met het oog op de langere termijn. De private bank doet beleggers nu de suggestie om op sectorniveau enkele wijzigingen door te voeren. Allereerst verlaagt de bank de weging van de sector nutsbedrijven van neutraal naar onderwogen. Net als bij de sector consumptiegoederen vindt ABN AMRO MeesPierson de sector zeer gevoelig voor rentestijgingen. Bovendien zijn aandelen in deze beide sectoren – met het oog op hun groeipotentieel – duur. Communicatiediensten (omlaag van overwogen), industrie (omhoog van onderwogen) en financiële instellingen (omhoog van onderwogen) zijn nu neutraal. De voorkeur van de bank ligt bij de sectoren gezondheidszorg en informatietechnologie. Dit zijn sectoren die minder afhankelijk van economische ontwikkelingen zijn en hoge waarderingen kunnen compenseren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.