Ads Top

ABN AMRO wisselt blockchain-kennis uit tijdens handelsmissie naar Singapore

Hoe kunnen we met andere banken en publieke partijen samenwerken om financiële criminaliteit te detecteren? En hoe dragen innovatieve blockchain-toepassingen bij aan een veilige samenwerking? Deze vragen staan centraal in de challenge die ABN AMRO organiseert tijdens de handelsmissie naar Singapore, van 11 tot en met 15 november.

Onder het motto ‘Blockchain for good’ onderzoeken de Nederlandse en Singaporese deelnemers hoe distributed ledger technologie (DLT), zoals blockchain en smart contracts, kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijk uitdagingen en milieuproblemen. 

Een van die uitdagingen zijn client due dilligence (CDD)-processen en het detecteren en voorkomen van financiële criminaliteit. Technologieën als blockchain kunnen deze processen effectiever en veiliger maken. De vraag hoe dat kan en welke bestuurlijke en wettelijke uitdagingen daarbij komen kijken, staat centraal bij de challenge die ABN AMRO samen met IBM organiseert. Hieraan nemen onder andere De Nederlandsche Bank deel, de Singaporese centrale bank en vereniging van banken, Rabobank en ING. Maar ook bedrijven en start-ups als Cap Gemini, Consensys, R3, Unchain en Dusk Network.

1 opmerking:

 1. Emergency credit for your business?
  Simulate and benefit quickly!
  Fill in the information to simulate and receive the credit after a few hours.

  Desired credit value:?
  E-mail:
  Average monthly income:?

  * All transactions are subject to credit analysis and:

  - 100% digital simulation and contracting
  - Credit up to $ 7,000,000
  - Rate of 1.5%
  - Up to 120 months to repay the credit with a grace period of 6 months.
  - No need for guarantees or negative certificates.

  Email: sonello66@gmail.com
  Whatsapp: +33 7 52 51 8415

  Noodkrediet voor uw bedrijf?
  Simuleer en profiteer snel!
  Vul de informatie in om te simuleren en ontvang het tegoed na een paar uur.

  Gewenste kredietwaarde :?
  E-mail:
  Gemiddeld maandelijks inkomen :?

  * Alle transacties zijn onderworpen aan kredietanalyse en:

  - 100% digitale simulatie en contractering
  - Krediet tot $ 7.000.000
  - Tarief van 1,5%
  - Tot 120 maanden om het krediet terug te betalen met een aflossingsvrije periode van 6 maanden.
  - Geen garanties of negatieve certificaten nodig.

  E-mail: sonello66@gmail.com
  Whatsapp: +33 7 52 51 8415

  Notfallkredit für Ihr Unternehmen?
  Schnell simulieren und profitieren!
  Geben Sie die Informationen ein, um die Gutschrift zu simulieren und nach einigen Stunden zu erhalten.

  Gewünschter Kreditwert:?
  Email:
  Durchschnittliches monatliches Einkommen:?

  * Alle Transaktionen unterliegen einer Kreditanalyse und:

  - 100% digitale Simulation und Auftragsvergabe
  - Gutschrift bis zu 7.000.000 USD
  - Rate von 1,5%
  - Bis zu 120 Monate, um das Guthaben mit einer Nachfrist von 6 Monaten zurückzuzahlen.
  - Keine Notwendigkeit für Garantien oder negative Zertifikate.

  E-Mail: sonello66@gmail.com
  WhatsApp: +33 7 52 51 8415

  BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.