Ads Top

Beperkte premiestijging van 1 euro bij Menzis

Menzis weet de premiestijging van de basisverzekering voor 2020 te beperken tot 1 euro per maand. De nieuwe maandpremie bedraagt dan 123 euro. Goede afspraken met zorgaanbieders en teruggave uit reserves helpen de premie stabiel te houden.

Dirk Jan Sloots, CFRO bij Menzis: 'We zien dat de zorgkosten blijven stijgen. De zorgvraag neemt toe, mensen leven gemiddeld langer, de loonkosten in de zorgsector gaan omhoog en er komen voortdurend betere - maar ook duurdere - geneesmiddelen en behandelmethodes. Toch lukt het ons de premiestijging in 2020 te beperken tot 1 euro. Samen met zorgaanbieders weten we de kostentoename te reduceren. Bovendien is Menzis een coöperatie zonder winstoogmerk. We zijn er om goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarom gebruiken we dit jaar 80 miljoen uit onze reserves om de premie beperkt te laten stijgen.'

“Klanten die collectief verzekerd zijn, krijgen te maken met een lagere collectiviteitskorting”, geeft Dirk Jan aan. 'Het kabinet heeft het maximale kortingspercentage verlaagd van 10 naar 5 procent. Bij Menzis hanteren we voor al onze collectiviteiten vanaf 2020 de maximale collectiviteitskorting van 5 procent. Het is belangrijk dat collectief verzekerden daarom rekening houden met een hogere stijging dan 1 euro per maand. Om precies te weten wat je maandelijks gaat betalen, adviseren wij om goed naar je polis te kijken.'

De zorgpremie gaat volgend jaar omlaag bij verzekeraar CZ en VGZ. Bij VGZ betaalt men volgend jaar 119,95 euro voor VGZ Ruime Keuze, de naturaverzekering. Die premie kost nu een euro meer: 120,95. Bij CZ gaat de premie met 3,85 euro omlaag, naar 120,95. 

1 opmerking:

 1. Emergency credit for your business?
  Simulate and benefit quickly!
  Fill in the information to simulate and receive the credit after a few hours.

  Desired credit value:?
  E-mail:
  Average monthly income:?

  * All transactions are subject to credit analysis and:

  - 100% digital simulation and contracting
  - Credit up to $ 7,000,000
  - Rate of 1.5%
  - Up to 120 months to repay the credit with a grace period of 6 months.
  - No need for guarantees or negative certificates.

  Email: sonello66@gmail.com
  Whatsapp: +33 7 52 51 8415

  Noodkrediet voor uw bedrijf?
  Simuleer en profiteer snel!
  Vul de informatie in om te simuleren en ontvang het tegoed na een paar uur.

  Gewenste kredietwaarde :?
  E-mail:
  Gemiddeld maandelijks inkomen :?

  * Alle transacties zijn onderworpen aan kredietanalyse en:

  - 100% digitale simulatie en contractering
  - Krediet tot $ 7.000.000
  - Tarief van 1,5%
  - Tot 120 maanden om het krediet terug te betalen met een aflossingsvrije periode van 6 maanden.
  - Geen garanties of negatieve certificaten nodig.

  E-mail: sonello66@gmail.com
  Whatsapp: +33 7 52 51 8415

  Notfallkredit für Ihr Unternehmen?
  Schnell simulieren und profitieren!
  Geben Sie die Informationen ein, um die Gutschrift zu simulieren und nach einigen Stunden zu erhalten.

  Gewünschter Kreditwert:?
  Email:
  Durchschnittliches monatliches Einkommen:?

  * Alle Transaktionen unterliegen einer Kreditanalyse und:

  - 100% digitale Simulation und Auftragsvergabe
  - Gutschrift bis zu 7.000.000 USD
  - Rate von 1,5%
  - Bis zu 120 Monate, um das Guthaben mit einer Nachfrist von 6 Monaten zurückzuzahlen.
  - Keine Notwendigkeit für Garantien oder negative Zertifikate.

  E-Mail: sonello66@gmail.com
  WhatsApp: +33 7 52 51 8415

  BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.