Ads Top

Drie jaar InnovationHub & Maatwerk voor Innovatie – ervaringen en inzichten

Met de InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie (Maatwerk) ondersteunen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) marktpartijen met innovatieve financiële producten, diensten en bedrijfsmodellen. Sinds de start in 2016 hebben de toezichthouders meer dan 650 vragen beantwoord. Daardoor hebben zij veel ervaringen en inzichten opgedaan. Deze delen zij in hun rapport ‘Continu in dialoog: lessons learned na drie jaar InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie’. Met dit rapport roepen DNB en de AFM marktpartijen op om mee te denken over de voortzetting en verdere invulling van de InnovationHub en Maatwerk.

De InnovationHub is er voor laagdrempelige en informele ondersteuning bij vragen over de toepassing van huidige toezichtregels en beleid op innovatieve concepten. Maatwerk biedt een oplossing voor partijen die bij hun innovatieve concepten tegen onnodige belemmerende toezichtregels of beleid aanlopen, maar die wel voldoen aan het achterliggende doel hiervan. Voor beide initiatieven geldt dat elke marktpartij welkom is om vragen te stellen, ongeacht of zij onder toezicht staan van de AFM of DNB.

De afgelopen drie jaar hebben de AFM en DNB ruim 650 vragen beantwoord van marktpartijen over innovatie en toezicht. Meer dan de helft van deze vragen kwam van startups. Veel van de vragen gingen dan ook over de reikwijdte van het toezicht. Een grote verscheidenheid aan innovatieve concepten kwam in de vragen aan bod, al lag de nadruk op vragen over crypto’s en PSD2. Een enkele keer hebben de toezichthouders maatwerk geleverd omdat de toepassing van wetgeving of beleid onnodig knellend, onduidelijk of disproportioneel bleek.

In het rapport stellen DNB en de AFM al een aantal interne vervolgstappen voor, zoals het verbeteren van de informatievoorziening, het verbreden van Maatwerk, de lancering van een DNB Innovatie Forum (iForum) en de versterking van de interne dialoog over innovatie. Hun inzichten en ervaringen worden ook meegenomen door de minister van Financiën die innovatie en diversiteit in de financiële sector op verantwoorde wijze wil bevorderen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.