Ads Top

Consument maar matig tevreden over grootbanken

Het Belgische Test Aankoop peilde bij 8100 personen naar hun tevredenheid over hun bank, maar ook in het bijzonder over elk product dat ze daar in hun bezit hebben. Resultaat? De vier grote traditionele banken laten vrijwel altijd de slechtste scores optekenen, terwijl zij samen meer dan 50 procent van de antwoorden vertegenwoordigen.

Test Aankoop peilde bij 8100 personen naar de mate van algemene tevredenheid over hun bank: de transparantie van informatie, tarieven, klantenservice (loket, callcenter) en internetbankieren.  Maar ook, meer in het bijzonder, werd  gevraagd naar de mate van tevredenheid over elk product dat de consument heeft bij zijn bank, bijvoorbeeld zichtrekening, spaarrekening, kredietkaart, hypothecaire lening en persoonlijke leningen.

Algemeen gesproken wordt met een gemiddelde tevredenheidscore van 71/100, een mooi resultaat behaald. Echter, achter dit gemiddelde gaan grote verschillen schuil. Vooral over de vier grote traditionele banken - Belfius (67/100), BNP Paribas Fortis (62/100), ING (62/100), en in mindere mate KBC/CBC (70/100) – is de consument beduidend minder tevreden dan over banken als Argenta (83/100), VDK Bank (81/100), Keytrade (80/100), enz.

Het verschil qua tevredenheid is vooral opvallend als het gaat over de kosten.  BNP Paribas Fortis scoort slechts 43/100, ING 46/100, Belfius 47/100 en KBC 53/100, en dit in tegenstelling tot Argenta en Keytrade, die met respectievelijk 89 en 87/100 hoge scores laten optekenen.

Voor KBC zal er bovendien wellicht niet snel verbetering komen, omwille van de nieuwe aanzienlijke verhogingen die vanaf 1 september zijn gepland: voor de KBC-basisrekening, bijvoorbeeld, verdriedubbelen de kosten van de papieren overschrijving (van 0,50 tot 1,50 euro), verviervoudigen de kosten van een geldopname aan het loket (van 0,35 tot 1,50 euro) en stijgen ook de kosten voor een geldopname aan een andere geldautomaat dan die van KBC van 0,20 euro tot 0,50 euro. Test Aankoop hekelt met klem deze verhogingen, die vooral gevolgen zullen hebben voor mensen die de "volledig digitale" trein niet kunnen (of willen) volgen.  De organisatie nodigt daarom iedereen uit om haar petitie tegen hoge bankkosten, die al meer dan 17.000 handtekeningen telt, te ondertekenen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.