Ads Top

Banken 'doen graag mee' maar zien hun lasten opnieuw toenemen

“De bankensector zet zich graag in voor belangrijke speerpunten van het kabinetsbeleid zoals de investeringen in de economie, verduurzaming, de strijd tegen ondermijning van de rechtsstaat en het terugdringen van schulden. Maar we zijn teleurgesteld dat het kabinet de lasten van banken blijft verhogen.” Dat zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op de Prinsjesdagplannen.

Het kabinet presenteert deze Prinsjesdag gunstige cijfers. Er worden meer investeringen gedaan op het gebied van kennis, innovatie en infrastructuur. Ook de woningmarkt krijgt een forse impuls. De lasten voor burgers worden verlaagd. Allemaal stappen in de goede richting waarvan naar verwachting de economie als geheel profiteert. De lasten voor banken nemen de komende jaren echter opnieuw toe. Dat komt doordat de vennootschapsbelasting minder daalt dan eerder voorgenomen. De ‘thin cap rule’ (beperking van de belastingaftrek van rente op vreemd vermogen) voor banken die zou worden gebruikt om de vennootschapsbelasting te verlagen, gaat wel door.

Een sterke en stabiele financiële sector is een voorwaarde voor een goed functionerende economie met florerende kleine en grote bedrijven en daarmee voor welvaart en welzijn in Nederland. “Wij zijn daarom teleurgesteld dat het kabinet ervoor kiest om de financiële sector veel zwaarder te blijven belasten dan het overige bedrijfsleven,” aldus Chris Buijink. “En dat in een voor banken uitdagende omgeving met de langdurige lage rente, de onzekerheid van Brexit, nieuwe internationale regels en de noodzaak van grote investeringen in digitalisering van dienstverlening en de strijd tegen financieel-economische criminaliteit.”

De banken verwelkomen het besluit spaarders niet meer te belasten op niet-behaald rendement. Maar nu het opbouwen van vermogen voor veel Nederlanders steeds belangrijker wordt door een terugtrekkende overheid op het gebied van zorg, studie en pensioen vindt de NVB het niet verstandig om beleggen fiscaal minder aantrekkelijk te maken. Verder ontstaat er door de kabinetsplannen onduidelijkheid over de huidige vrijstelling voor groene deposito’s en beleggingen in groene fondsen. Doordat spaarders een grotere belastingvrijstelling krijgen, dreigt de voordelige financiering van zeer duurzame en innovatieve projecten via de groenregeling in het gedrang te komen.

Het klimaat is voor het kabinet net als voor banken een belangrijke prioriteit voor de komende jaren.  De financiële sector wil hierbij een voortrekkersrol vervullen. Vanaf volgend jaar zullen de banken actief meten en sturen op de CO2-uitstoot van hun financieringen. Banken staan klaar om bij de hypotheekverstrekking en daarna klanten helpen hun woning te verduurzamen.
 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.