Ads Top

AFM en DNB delen inzichten over transitie naar alternatieve rentebenchmarks

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) roepen financiële ondernemingen op zich goed voor te bereiden op de overgang naar alternatieve rentebenchmarks.

In april vroegen de AFM en DNB aan banken, verzekeraars en pensioenfondsen hoe zij omgaan met de rentebenchmarktransitie. Zo kregen de toezichthouders meer inzicht in de voorbereidingen door ondernemingen. Bij de aangeschreven ondernemingen, en de rest van de markt, vergrootte dit het bewustzijn over de impact van de transitie.

De AFM en DNB delen hun inzichten nu met de hele markt. Hierbij geven zij een beeld van het gebruik van rentebenchmarks, de geïdentificeerde risico’s en de ondernomen acties, op basis van de verstrekte informatie. Daarnaast delen de toezichthouders best practices en actuele informatie over de transitie. Bij de informatievoorziening ligt de nadruk op de Europese rentebenchmarks Euribor en EONIA.

Door ontwikkelingen in de interbancaire markten en in regelgeving is het noodzakelijk dat het gebruik van veelgebruikte rentebenchmarks zoals Euribor, LIBOR en EONIA door financiële ondernemingen tegen het licht wordt gehouden. LIBOR en EONIA zullen mogelijk na 2021 niet langer gepubliceerd worden. Euribor wordt momenteel hervormd. Alternatieven voor deze rentebenchmarks worden door internationale werkgroepen uitgewerkt, zoals de Euro Short-Term Rate (€STR), een nieuwe rentebenchmark die is aangewezen als alternatief voor EONIA. Alle gebruikers van rentebenchmarks moeten in kaart brengen welke benchmarks zij gebruiken en hoe zij geraakt worden door de transitie.

Marktpartijen moeten de risico’s van de overgang analyseren en passende acties ondernemen. De toezichthouders sporen marktpartijen aan over te gaan op geschikte vervangende rentebenchmarks zodra die beschikbaar zijn. Om daarbij te helpen, delen de AFM en DNB hun inzichten over de rentebenchmarktransitie en best practices van grote financiële ondernemingen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.