Ads Top

Rabobank nr 1 op duurzaamheidsranglijst voor investors

Sustainalytics heeft Rabobank bovenaan haar duurzaamheidsranglijst van grootbanken geplaatst. Het betekent dat de Rabobank de hoogste score heeft gehaald voor de wijze waarop zij de Environmental Social Governance (ESG)-data toepast in haar dienstverlening en voor de manier waarop zij met risico’s omgaat. Het risico dat de Rabobank financiële schade oploopt als gevolg van milieu- en maatschappelijk beleid is volgens Sustainalytics verwaarloosbaar klein (negligible).

Dat risico is relevant voor investeerders (institutionele beleggers) die in duurzame bedrijven willen investeren. Vier jaar geleden stond Rabobank nog op plaats 62. Afgelopen jaren kwam de Rabobank in de top 10, vorig jaar op nr. 2. “Dat de Rabobank nu op nummer 1 staat, zegt veel over hoe wij de ambities uit de duurzaamheidsstrategie Samen Duurzaam Sterker nu in de praktijk weten waar te maken”, zegt Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank. “De Rabobank legt er bovendien verantwoording over af in haar jaarverslag, wat investeerders extra comfort geeft.”

Bij de beoordeling telt niet alleen hoe het duurzaamheidsbeleid eruit ziet, maar ook hoe de bank dat in praktijk toepast. Hoe beter het risicomanagement, hoe beter de beoordeling. De Rabobank heeft daarin het beste resultaat van alle 294 onderzochte grootbanken. Rabobank scoort hoog op corporate beleid, productbeleid, human capital en de integratie van de ESG-data in haar kredietverlening. Data privacy & security en business ethics scoren iets lager, maar het risico is nog altijd laag.

Rüter: “De Rabobank kijkt bij de kredietverlening naar de mate waarin een klant voldoet aan het duurzaamheidsbeleid. Nieuwe klanten kunnen alleen klant worden als ze aan het beleid voldoen. Ook bestaande klanten moeten aan beleid voldoen. Doen ze dat niet, dan gaan we met ze in gesprek over vereiste veranderingen. Als dat niet tot resultaat leidt, beëindigt de bank de dienstverlening. Deze integratie van beleid in kredietverlening is voor investeerders zeer belangrijk.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.