Ads Top

'Burgers financieel zelfredzamer door slimme digitalisering'

Een dezer dagen hebben APG, Cleverbase, NHG (Nationale Hypotheekgarantie), Rabobank, Smart Data Company, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en TU-Delft in het bijzijn van minister Ollongren (BZK) op het 25-jarig jubileum van NHG gepresenteerd hoe zij in de toekomst mensen beter in staat willen stellen in regie te komen op hun financiën.

Allereerst door op een veilige manier meer inzicht en overzicht te geven in hun financiële situatie. Vervolgens zal worden gewerkt aan een online omgeving waarin mensen zelf kunnen navigeren, advies kunnen inwinnen, informatie over financiële beslissingen kunnen koppelen aan hun eigen informatie en wellicht ook aanbieders kunnen vergelijken.

Maar het begint met eerste stappen, die vooral gezet worden op terrein van het delen van je financiële gegevens. Deze zijn tegenwoordig steeds meer digitaal beschikbaar. Wel zijn ze verspreid over verschillende plekken. Daardoor is het lastig een beeld te krijgen hoe je ervoor staat nu en in de toekomst. Dat moet anders. Daarom zet het samenwerkingsverband eerst in op het bouwen van een vertrouwde omgeving waarin mensen veilig informatie kunnen opvragen, ondertekenen en verstrekken aan organisaties. Het aantal organisaties en situaties waarbij dat kan wordt gaandeweg uitgebreid. Mensen krijgen zo steeds meer grip op financiële informatie die er voor hen toe doet en beter inzicht en overzicht over hun financiële situatie. Dit inzicht en overzicht maakt het mogelijk zelf actie te ondernemen waar dit nodig is. Ook geeft het beter inzicht in waar je persoonlijk data zich bevindt en wat er mee wordt gedaan.

Financieel inzicht en overzicht helpt mensen beslissingen te nemen. Niet alleen hoe zij er vandaag voorstaan, maar ook in de toekomst. De initiatiefnemers willen mensen helpen met inzicht en overzicht over hun financiën. Inzicht ontstaat als financiële informatie vanuit meerdere partijen tegelijk beschikbaar is; overzicht ontstaat als er hulp is om gegevens te begrijpen; regie komt als iemand dit zelf gemakkelijk en veilig online kan organiseren. Dit laatste is lastig wanneer mensen op verschillende locaties op zoek moeten naar informatie en die maar deels digitaal is. Voortbouwend op onderzoek van de TU Delft op online regie en persoonlijke financiële planning zijn initiatiefnemers begonnen met het opzetten van een open en vertrouwd ecosysteem wat dit mogelijk maakt.

Het initiatief begint, na de bouw van het onderliggende systeem, met een hypotheekaanvraag met NHG voor starters bij de Rabobank. Benodigde documenten worden vanuit één omgeving opgehaald, ondertekend en verstrekt aan de bank. Vervolgens ontvangen de starters in dezelfde omgeving een hypotheekofferte om deze te ondertekenen en terug te sturen. Het ophalen vanuit één omgeving zorgt voor gemak en zet alle informatie overzichtelijk op een rijtje. “Het is bewust eerst een kleine stap”, legt Arjen Gielen (bestuurder van NHG) uit: “Ik ben erg ongeduldig, omdat we allemaal weten dat de technologie geen probleem hoeft te zijn, ook is er voldoende heldere wetgeving, én zijn er genoeg werkende verdienmodellen in de markt. Maar alles begint met een eerste stap. Voor mij is het dus belangrijk dat we een herkenbare casus pakken om te zorgen en eerst te tonen dat het ecosysteem kan werken. Dit doen we, om al ontwerpend en bouwend te leren. We willen weten wat werkt voor klanten, en tegelijkertijd zorgdragen dat wat we maken ook echt in het duurzame klantbelang is. En we hopen zo ook steeds meer andere partijen te overtuigen aan te sluiten. Daarom bouwen we nu eerst een omgeving om hypotheken met NHG aan starters te kunnen verstrekken.”

Barbara Baarsma, betrokken vanuit de Rabobank, benadrukt het open en sector overstijgend karakter. “Wat dit initiatief bijzonder maakt, is dat het echt sector overstijgend is opgezet. We zetten niet de organisatie maar de mens centraal. Het open karakter van het ecosysteem is hiervoor belangrijk. Het is voor organisaties niet altijd makkelijk om over hun schaduw te stappen, maar het is wel nodig als je de mens centraal zet.”

Raoul Willms – betrokken vanuit APG – wijst op de noodzaak om de burger en haar life events centraal te stellen. Deze samenwerking betekent dat de verschillende spelers op een andere manier naar de doelgroep moeten kijken: “het zijn geen klanten, maar burgers. Zijn we in staat om het vanuit dat perspectief te benaderen? Kunnen we met elkaar een customer experience bouwen waarbij de burger centraal staat? Het mooie van dit initiatief is de agile aanpak: we hebben de neiging om alles eerst helemaal uit te vogelen en dikke rapporten te schrijven. Ik ben voorstander van alles in kleine mootjes op te knippen; snel testen, uitvinden en doorontwikkelen. Laat het ontstaan.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.