Ads Top

ABN: Niet-ingezetenen beleid bij hypotheken

Eind 2016 heeft ABN AMRO het niet-ingezetenen beleid aangekondigd. Begin dit jaar heeft de bank de volgende stap genomen in de uitvoering daarvan, door dit ook toe te passen op de aanvraag van nieuwe hypotheken. Daardoor worden minder nieuwe hypotheek aanvragen toegekend van klanten die buiten de EER wonen. Het FD heeft daar vandaag een stuk over gepubliceerd.

ABN AMRO past het niet-ingezetenen beleid toe omdat het bedienen van klanten buiten Europa steeds meer risico’s en extra kosten met zich brengt. Dat heeft te maken met de toenemende hoeveelheid en complexiteit van (lokale) wet- en regelgeving. Dan loopt de bank een risico op het niet goed naleven van die wet- en regelgeving en dat wil ze niet. Dat past niet bij de strategie van de bank om een bank met een gematigd risicoprofiel te zijn. Het gaat dus niet om risico's die de bank zou lopen op individuele klanten maar om risico's voor de bank op het niet-naleven van (lokale) wet- en regelgeving.

Nieuwe hypotheek aanvragen (inclusief hypotheek verhogingen) worden van geval tot geval bekeken en een belangrijke factor bij de beoordeling van de aanvraag is het land waar de aanvrager woont. Het niet-ingezetenen beleid is niet van toepassing op bestaande hypotheken van klanten die buiten de EER wonen. Er worden dus als gevolg van het niet-ingezetenen beleid geen hypotheken beëindigd. Ook kan er een uitzondering gelden voor een aanvrager die buiten de EER woont en van plan is om binnen 6 maanden na de aanvraag van de hypotheek zich weer in Nederland te wonen en werken. Het niet- ingezetenen beleid is dan weliswaar van toepassing maar er vindt voor bepaalde landen (tijdelijke) risico- acceptatie plaats, waardoor soms de nieuwe hypotheek toch verstrekt kan worden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.