Ads Top

Helft Nederlandse schuld moet worden afbetaald in 5 jaar

Bedrijven, banken en de overheid in Nederland moeten de helft van hun uitstaand schuldpapier (exclusief leningen) de komende 5 jaar afbetalen of opnieuw financieren. Het gaat om een bedrag van 925 miljard. Ongeveer 450 miljard (een kwart van het totaal aan Nederlands schuldpapier) moet al voor eind volgend jaar worden terugbetaald aan investeerders.

Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank. DNB heeft voor het eerst op een rijtje gezet hoeveel schuldpapier in Nederland uitstaat en tegen welke looptijden (het zogeheten schuldverval). De nieuwe statistieken over schuldverval beschrijven de termijnen waarop de hoofdsom van schuldpapier aan investeerders moet worden voldaan. Dit biedt inzicht in de toekomstige vraag en aanbod naar schuldpapier en naar mogelijke herfinancieringsrisico’s, bijvoorbeeld bij oplopende rentes. In de praktijk wordt het grootste deel van de aflopende schulden geherfinancierd met uitgave van nieuw schuldpapier. Slechts een deel van de nieuwe schulduitgiftes zijn bedoeld voor nieuwe investeringen. De totale omvang van het Nederlands schuldpapier bedroeg eind 2018 ruim EUR 1.850 miljard.

De termijnen waarop de Nederlandse schulden moeten worden afbetaald zijn vergelijkbaar met die in andere eurolanden. De gemiddelde resterende looptijd van Nederlands schuldpapier is weliswaar langer (ruim 11 jaar tegenover bijna 9 jaar in de rest van het eurogebied), maar dit komt doordat een omvangrijk deel van de Nederlandse schuld pas na 2040 hoeft te worden afgelost. Dit hangt samen met de lange juridische looptijd van securitisaties uitgegeven door overige financiële instellingen. Gecorrigeerd voor securitisaties komt het schuldverval in Nederland ook gemiddeld op bijna 9 jaar uit, net als in de rest van Europa.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.