Ads Top

Structurele afname werknemers in financiële sector

Het aantal werknemers in de financiële dienstverlening neemt al jaren af. Sinds 2008 verlaten meer werknemers deze bedrijfstak dan er starten. Ondanks de krimp zijn er meer financieel specialisten en economen in de financiële dienstverlening werkzaam. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS over arbeidsmobiliteit van werknemers van 15 tot 75 jaar in de financiële sector.

In 2006 en 2007 is een even groot aantal werknemers gestart in de financiële dienstverlening als het aantal dat de bedrijfstak verliet. Sindsdien is elk jaar de uitstroom groter dan de instroom. In 2016 verlieten 21 duizend werknemers de financiële sector en begonnen 17 duizend werknemers.

In de financiële dienstverlening is het aantal werknemers in de periode december 2006 – december 2016 afgenomen met 43 duizend tot 212 duizend. Tegelijkertijd groeide het totaal aantal werknemers in Nederland met 334 duizend. Door technologische ontwikkelingen als internetbankieren zijn minder mensen in de sector financiële dienstverlening nodig. Daarnaast verloren door de bankencrisis veel werknemers hun baan.


Ruim 12 duizend werknemers verlieten in 2016 de financiële dienstverlening zonder werk of gingen werken als zelfstandige. Van hen kreeg 43 procent een WW-uitkering. Dat is aanzienlijk hoger dan het gemiddeld aantal WW’ers in andere bedrijfstakken (23 procent). In 2007 was het aandeel werknemers in de financiële dienstverlening dat na baanverlies een WW-uitkering kreeg nog 17 procent. Daarna nam dit aandeel als gevolg van de economische crisis snel toe en piekte in 2014 met 50 procent. Deze toename was sterker dan gemiddeld in andere sectoren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.