Ads Top

Banken willen niet meer meewerken aan onderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer

Verschillende Nederlandse banken werken niet meer mee aan de onderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer omdat de kwaliteit en de consistentie van het onderzoek onvoldoende is. De nieuwe beleidsupdate van de Bankwijzer is daarom grotendeels zonder input van banken tot stand gekomen. Feiten en meningen blijven in de onderzoeken door elkaar lopen, waardoor de Bankwijzer geen eerlijk beeld geeft van de stand van zaken in de sector. Ook worden verbeteradviezen van een onafhankelijke wetenschapper niet opgevolgd, zegt de Vereniging van Banken.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) constateerde in september dat de kwaliteit van de onderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer (EBW) in de afgelopen jaren niet is verbeterd. De banken spraken in NVB-verband al geruime tijd met de Bankwijzer over kwaliteit en kwantiteit van EBW onderzoeken. Sinds drie jaar gebeurde dit onder begeleiding van een onafhankelijke wetenschapper die op voorspraak van de EBW was benoemd in zijn rol.

Op het punt van kwaliteit en de consistentie is in die jaren naar mening van de banken geen voortgang geboekt. Daarom hebben verschillende banken aan organisaties achter de Eerlijke Bankwijzer laten weten dat zij geen actieve medewerking meer verlenen aan nieuwe onderzoeken. Die medewerking bestond er uit dat banken vragen van de onderzoekers van de EBW beantwoordden en extra informatie aanleverden voor de verschillende analyses die de EBW maakt van het beleid en handelen van banken. Daar ging voor bankmedewerkers veel tijd in zitten. Tijd die nu weer kan worden gebruikt om direct bij te dragen aan het duurzaamheidsbeleid van de bank.

De banken blijven de intentie van de Eerlijke Bankwijzer steunen om het duurzaamheidsbeleid en de -prestaties van banken transparanter en onderling vergelijkbaar te maken. Ook de onafhankelijkheid van de Eerlijke Bankwijzer en de organisaties erachter staat voor de NVB buiten kijf. Wat de NVB vraagt, is eerlijk en zorgvuldig uitgevoerd onderzoek waarbij feiten en meningen strikt gescheiden blijven. Daarnaast is de NVB voorstander van het oprichten van een onafhankelijke, wetenschappelijke arbitragecommissie die in geval van onenigheid over de onderzoekskwaliteit bindende uitspraken kan doen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.