Ads Top

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering succesvol ingevoerd

Uit de eerste monitoringsrapportage van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering komt naar voren dat de invoering door de banken succesvol is verlopen. De banken die financiering verstrekken aan kleinzakelijke klanten hebben de bepalingen van de Gedragscode doorgevoerd in hun dienstverlening. Dit constateren SEO Economisch Onderzoek (SEO) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) in de eerste monitoringsrapportage die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) publiceert.

Banken hebben hun voorwaarden en werkwijzen aangepast aan wat de code voorschrijft. Gehanteerde termijnen voor de behandeling van klachten en het informeren over aflopende kredieten of rentevaste perioden zijn aangepast, informatie over tariefstelling is verhelderd en banken verwijzen duidelijk en veelvuldig naar de code. Voor de sector is het belangrijk te constateren dat de implementatie van de code succesvol is geweest. De gedragscode fungeert als standaard waaraan de kleinzakelijke dienstverlening moet voldoen.

De Gedragscode is sinds 1 juli 2018 van kracht. Doel van de Gedragscode is het vertrouwen van ondernemers in de sector te verbeteren. De NVB ziet deze eerste monitoringsrapportage als een belangrijke stap, zowel in het verankeren van de code in het financieringsproces vanuit de banken, als in het signaal naar ondernemers dat de sector zijn verantwoordelijkheid neemt en wil blijven nemen om adequate financiële dienstverlening te waarborgen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.