Ads Top

Banken: verduurzaming versnellen

In november 2015 - in de aanloop naar de Klimaatconferentie in Parijs – brachten Nederlandse banken het Klimaatstatement Banken 2015 uit. Met daarin de ambitie om een vooruitstrevende rol te spelen in het tegengaan van klimaatverandering. Welke initiatieven namen banken, zowel individueel als collectief, het afgelopen jaar om verduurzaming te versnellen? Vandaag, tijdens de Klimaattop in Polen, publiceert de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een update van het Klimaatstatement.

Het Klimaatstatement Banken 2015 bestaat uit tien punten, en is in 2015 door de banken aangeboden aan de Nederlandse overheid en niet-gouvernementele organisaties die zich met klimaatverandering bezig houden. Het statement krijgt jaarlijks een update die een overzicht laat zien van de diverse initiatieven en resultaten.

De update van eind 2017 tot en met eind 2018 laat zien dat banken op veel manieren verduurzaming kunnen aanjagen. Zowel op lokaal, als op nationaal en internationaal niveau. Als eerste beginnen de banken bij zichzelf: alle banken zijn hard bezig met het minimaliseren van de CO2-uitstoot van hun eigen kantoren. Daarnaast proberen de banken op verschillende manieren klimaatverandering aan te pakken via hun financiële producten. Ook werken ze samen met particuliere en zakelijke klanten, ter verduurzaming van huishoudens en bedrijven. De Nederlandse banken lopen ook voorop bij de ontwikkeling van methodes om de klimaatimpact van financieringen meetbaar te maken. In de Spitsbergen ambitie 2018-2020 beloofden zij om hierover te gaan rapporteren. Ten slotte zetten de banken zich in de onderhandelingen van het Klimaatakkoord in op een ambitieus akkoord, waarmee Nederland de internationale klimaatdoelen die zijn vastgesteld in 2015 gaat halen.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.