Ads Top

'Maak van vaststellen koersschade bij misleidende beursberichtgeving exacte wetenschap'

Het vaststellen van het koerseffect van misleidende beursberichtgeving moet een harde wetenschap worden. Dat stelt jurist en econometrist Arnoud Pijls in zijn proefschrift over schadevaststelling bij aansprakelijkheid voor misleidende beursinformatie. Ook stelt hij dat de vergoeding in de algemeen verbindend verklaarde Fortis-schikking aan zogenaamde ‘zittende aandeelhouders’ veel te royaal is. Hij verdedigt zijn proefschrift op vrijdag 7 december 2018 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Beleggers in Nederlandse beursvennootschappen proberen steeds vaker schade te verhalen die zij hebben geleden doordat zij direct of indirect zijn afgegaan op misleidende informatie. Bekende voorbeelden hiervan zijn de verschillende aansprakelijkheidsprocedures die aandeelhouders in Fortis hebben ingesteld vanwege (beweerdelijk) misleidende mededelingen van Fortis ten tijde van de integratie van ABN AMRO in 2008 en natuurlijk de World Online casus uit 2000. Misleidende informatie leidt tot kunstmatig hoge koersen van effecten. Beleggers die ten tijde van de misleiding de effecten kopen, lijden hierdoor schade. Aangezien beursvennootschappen honderdduizenden tot wel miljoenen aandeelhouders hebben, leidt misleidende informatie tot schade bij grote groepen beleggers. In dat geval spreekt men ook wel van ‘massaschade’.

Pijls vindt dat voor het aannemen van aansprakelijkheid bij misleidende beursberichtgeving niet is vereist dat de individuele belegger (aantoont dat hij) op de misleidende mededeling is afgegaan en zijn beleggingsbeslissing daardoor is beïnvloed. Als kan worden vastgesteld dat de misleidende informatie de beurskoers heeft beïnvloed, is dat volgens Pijls in beginsel al voldoende voor het aannemen van aansprakelijkheid.

Voor het bepalen of, en zo ja in welke mate, misleidende informatie de koers heeft beïnvloed, moet volgens Pijls gebruik worden gemaakt van econometrische methoden en technieken. De meest voor de hand liggende methode in dit verband is de zogenaamde ‘event study’. Daarnaast kan bij het bepalen van de koersinvloed van de misleidende informatie gebruik worden gemaakt van een methode uit de sociale wetenschappen, genaamd ‘content analysis’.

Ook vindt Pijls de vergoeding in de algemeen verbindend verklaarde Fortis-schikkingOpent extern aan zogenoemde ‘zittende aandeelhouders’ (ook wel genoemd ‘Holder claimants’) veel te royaal en deze gaat volgens hem ten koste van zogenoemde ‘toetredende aandeelhouders’ (ook wel genoemd ‘Buyer claimants’).

De handelseditie van het proefschrift verschijnt in de loop van 2019.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.