Ads Top

Minister Hoekstra presenteert agenda financiële sector met dienstbaarheid samenleving als centraal thema

De financiële sector moet dienstbaar zijn aan burgers en bedrijven. Minister Hoekstra van Financiën wil daarom blijvend inzetten op stabiliteit, integriteit en innovatie. Zo blijft hij pleiten voor hoge buffers bij banken om de stabiliteit van de sector te waarborgen, moeten consumenten beter beschermd worden tegen buitensporige leenvoorwaarden, en wordt samenwerking op het gebied van klimaat gestimuleerd.

Dit stelt minister Hoekstra van Financiën in de agenda financiële sector die vandaag aan de Tweede Kamer is verstuurd en tot stand is gekomen met inbreng van toezichthouders, experts, betrokkenen uit de financiële sector en andere stakeholders.

Verder worden de beloningsregels aangescherpt. Zo komt er een wettelijke verplichting tot het aanhouden van onder meer aandelen in vaste beloningen gedurende 5 jaar. Ook worden financiële instellingen verplicht om in het beloningsbeleid meer rekening te houden met hun maatschappelijke functie, door meer verantwoording af te leggen en van tevoren draagvlak te zoeken voor de beloningsvoorstellen.

Consumenten moeten beter worden beschermd. Juridische mogelijkheden worden onderzocht om kredieten met buitensporige leenvoorwaarden verder aan te pakken. Bij kopen op afbetaling, de zogenoemde verzendhuiskredieten, kent 27 procent een betalingsachterstand. Net zoals banken over voldoende buffers moeten beschikken, moet voorkomen worden dat huishoudens te hoge schulden aangaan. ‘Ik wil de risico’s zoveel mogelijk inperken, omdat kredietverlening voor kwetsbare klanten tot grote financiële problemen kan leiden’, aldus minister Hoekstra.

Het is van groot belang dat wordt voorkomen dat het financiële stelsel wordt misbruikt voor bijvoorbeeld witwassen. De minister zal samen met de sector en toezichthouders onderzoek doen om de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling te versterken.

Een financiële sector die klaar is voor de toekomst moet innovatief en duurzaam zijn. De minister wil daarom in gesprek met de sector over een actieve bijdrage aan de CO2-reductie uit het Klimaatakkoord.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.