Ads Top

'Bankenbeleid beter, aanpak belastingontwijking, klimaat blijft achter'

Zeven banken haalden op 15 maatschappelijke thema’s in totaal 30 hogere scores vanwege verbeterd beleid in vergelijking met het vorige Eerlijke Bankwijzer-beleidsonderzoek uit december 2016. Vooral de Volksbank waaronder ASN Bank en SNS, en NIBC verbeterden hun beleid fors. Hier staat tegenover dat de onderzochte banken in totaal 9 lagere scores haalden vanwege beleidsverslechteringen. De meeste banken scoren nog onvoldoendes op hun beleid voor vrouwenrechten en de aanpak van belastingontwijking en klimaatverandering, zo blijkt vandaag uit de nieuwe Eerlijke Bankwijzer beleidsupdate.

Peter Ras, projectleider Eerlijke Bankwijzer: “Goed dat vooral de Volksbank en NIBC hun maatschappelijk beleid in de laatste twee jaar verder hebben verbeterd. Het tempo van aanscherping van beleid door veel banken mag wel wat omhoog. Vooral beleid op vrouwenrechten, de aanpak van belastingontwijking en klimaatverandering blijft bij veel banken achter. En tussen beleid en praktijk zitten nog steeds grote verschillen. Onze praktijkonderzoeken over dierenwelzijn, mensenrechten en energie in 2018 laten zien dat een aantal banken nog volstrekt onvoldoende actie onderneemt om misstanden aan te pakken en om duurzaam te financieren.”

De Volksbank en Rabobank scherpten hun beleid voor veetransporten aan zodat die niet langer dan acht uur duren. Rabobank en ING scherpten hun beleid op kolenbedrijven aan. Rabobank deed dit op de productie van bont. De Volksbank heeft haar eisen op belastingbeleid opgevoerd: bedrijven moeten openheid van zaken geven over hun belastingovereenkomsten (‘tax rulings’) of schikkingen met belastingautoriteiten. NIBC verbeterde haar beleid op natuur door eisen te stellen aan de impact van bedrijven op het risico van waterschaarste en ten aanzien van de bescherming van kwetsbare natuurgebieden.

Bij de meeste banken is beleid op mensenrechten, arbeidsrechten en wapens weliswaar goed, maar ABN Amro, Rabobank, ING en Van Lanschot missen wel expliciet beleid op het recht op leefbaar loon. Deze banken vragen hun klanten ook niet om afspraken over de naleving van mensenrechten op te nemen in hun contracten met toeleveranciers zodat misstanden in productieketens worden aangepakt. Met uitzondering van de Volksbank en Triodos verlangen banken niet van bedrijven dat zij clausules ten aanzien van corruptiebestrijding opnemen in hun contracten met toeleveranciers. Veel banken hebben nog onvoldoende beleid op dierenwelzijn.

Ook haalt geen van de banken een voldoende voor beleid op vrouwenrechten en de positie van vrouwen. Wat mist bij de meeste banken zijn de eisen dat bedrijven de participatie van vrouwen in de (sub)top bevorderen en een zerotolerance beleid hebben voor de discriminatie van vrouwen. Op het gebied van belastingen spreken veel banken bedrijven waarin ze investeren nog niet aan om een managementsysteem te hebben dat het mogelijk maakt om direct actie te ondernemen als medewerkers of toeleveranciers zich schuldig maken aan belastingontduiking.

Diverse banken verbeterden hun klimaatbeleid in de afgelopen twee jaar maar de meeste banken scoren nog steeds geen voldoende. Veel banken missen o.a. nog beleid om hun investeringen in fossiele brandstofbedrijven af te bouwen. In de zomer van 2018 heeft een aantal banken nieuwe klimaatinitiatieven aangekondigd, zoals de ‘ambitie’ om te rapporteren over reductie van de CO2-uitstoot van hun leningen en investeringen. Bij de volgende beleidsupdate wordt beoordeeld in hoeverre banken die nu nog niet of niet volledig rapporteren, uitvoering geven aan deze ‘ambitie’.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.