Ads Top

'Sterker geworden en nog veel te doen’

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) deelt de ambitie van minister Hoekstra van Financiën voor een stabiele, integere en innovatieve financiële sector. “De sector staat er tien jaar na de crisis sterker voor en tegelijk is er nog veel werk te verzetten,” zegt NVB-voorzitter Chris Buijink. “Een belangrijke uitdaging betreft het versterken van het publiek en politiek vertrouwen.”

De minister onderstreept in zijn brief het belang van het leveren van een actieve bijdrage aan de energietransitie van Nederland en vindt de Nederlandse financiële sector wat dat betreft koploper. Hij ziet graag dat de sector zich achter de doelstelling van het kabinet schaart om de CO2-uitstoot te verminderen. Banken willen zich zeker inzetten voor de verduurzaming van Nederland. Ze willen de klimaatimpact van financieringen steeds beter meten en daar dan ook op sturen. “We willen partner zijn in het Klimaatakkoord,” aldus Buijink.

In lijn met het pleidooi van de minister zetten de NVB en haar leden in op het versterken van de aanpak van financieel economische criminaliteit, zowel door banken zelf als interbancair en in samenwerking met politie, justitie en andere overheden. Buijink: “Wij juichen toe dat de minister onderzoek aankondigt naar een effectievere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen private en publieke partijen. Wij denken dat de overheid en de financiële sector op dit punt veel meer zou kunnen samenwerken. Nederland zou hierbij kunnen leren van het Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) in het Verenigd Koninkrijk.”

Op het punt van beloningen heeft de bankensector eerder toegezegd de Code Banken te willen aanscherpen. Als bestuurders deels worden uitbetaald in aandelen, moeten deze tenminste vijf jaar worden vastgehouden. Verder wil de sector in de Code opnemen dat stakeholders als aandeelhouders, klanten en medezeggenschapsorganen vroegtijdig worden betrokken bij beloningsvoorstellen voor de Raad van Bestuur. De minister geeft aan deze zaken in de wet te willen regelen.
Wij zijn het eens met de minister dat de Europese bankenunie moet worden voltooid. Kapitaalbuffers zijn aanzienlijk versterkt en dat zal de komende jaren verder gaan. We vinden het wel verstandig bij de Europese vertaling van de Bazel 4 afspraken niet onnodig teveel kapitaal te laten aanhouden voor bijvoorbeeld hypotheken in Nederland, waar de risico’s aantoonbaar laag zijn.

De beschreven fiscale maatregelen verhogen de lastendruk van de sector in Nederland. Wij vragen aandacht voor de samenloop en concrete uitwerking van deze maatregelen. Mede met het oog op Brexit is een goed vestigingsklimaat voor financiële ondernemingen in Nederland van cruciaal belang.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.