Ads Top

VEB bereikt schikking met accountant Deloitte voor InnoConcepts-aandeelhouders

Beleggersvereniging VEB heeft een minnelijke regeling getroffen met Deloitte, de controlerend accountant van InnoConcepts, over compensatie van gedupeerde aandeelhouders van de in 2010 gefailleerde beursvennootschap. In totaal is maximaal 6,5 miljoen euro beschikbaar als vergoeding voor koersschade van professionele en niet-professionele (retail) InnoConcepts-beleggers. Ook gedupeerde beleggers die nog geen lid zijn van de VEB kunnen een redelijke compensatie tegemoet zien.

Deloitte was van 2005 tot aan het faillissement in december 2010 de controlerend accountant van InnoConcepts en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de (geconsolideerde) jaarrekeningen over de boekjaren 2005 tot en met 2009. Onderzoek door de AFM en door de curator van InnoConcepts leidde tot negatieve bevindingen met betrekking tot de jaarrekeningcontrole over de boekjaren 2008 en 2009.

Het exacte bedrag dat een gedupeerde belegger onder de getroffen schikking zal ontvangen, hangt onder meer af van het aantal aanmeldingen en is nu nog niet te berekenen. De hoogte van de compensatie per aandeel wordt verder bepaald door de periode waarin het koersverlies is geleden. Lees ook de Q&A met de meest gestelde vragen en antwoorden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.