Ads Top

Toezichtkosten lopen steeds meer uit de pas

De kosten van toezicht op verzekeraars moeten deels door de overheid worden betaald. Goed toezicht dient een maatschappelijk belang, en daarom is het niet redelijk dat consumenten via hun premie voor de volledige toezichtkosten opdraaien. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een consultatiereactie op de voorgenomen herziening van de Wet bekostiging financieel toezicht.

Het Verbond vindt het zorgelijk dat toezichtkosten blijven stijgen, terwijl verzekeraars er juist alles aan doen om in een krimpende markt kostenreducties door te voeren. De totale omvang van de toezichtkosten zou wat het Verbond betreft meer in de pas moeten lopen met de premieontwikkeling. In de onderstaande grafiek (index 2008 = 100) is weergegeven dat hier sprake is van voortgaande scheefgroei. De toezichtkosten voor de financiële sector zijn fors gestegen, terwijl de omzet van leven-, inkomen- en schadeverzekeraars daalde van € 43,7 miljard in 2008 naar € 29,4 miljard In 2015.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.