Ads Top

Consolidatie pensioenfondsen zet door

De consolidatie in de Nederlandse pensioensector is al langere tijd aan de gang. Waren er in 1997 nog meer dan 1.000 pensioenfondsen, in 2007, tien jaar later, was dat aantal gedaald naar 713. Inmiddels, weer bijna tien jaar later, zijn er nog 268 pensioenfondsen over. De daling doet zich voornamelijk voor bij de ondernemingspensioenfondsen.

Van de 605 ondernemingspensioenfondsen die eind 2007 bestonden zijn er per 30 juni 2017 nog 192 over, een daling van zo’n 70 procent. Het aantal bedrijfstakpensioenfondsen is in deze periode teruggelopen van 96 eind 2007 naar 59 nu, een daling van ongeveer 40%. In beide gevallen vindt de afname redelijk gelijkmatig plaats, zoals uit bovenstaande figuur blijkt.   

Naar verwachting zal de concentratie van de pensioensector doorgaan: 45 pensioenfondsen hebben een besluit tot liquidatie genomen en dat bij DNB gemeld.  

Pensioenfondsen die niet zelfstandig willen doorgaan, kunnen kiezen de opgebouwde bezittingen en verplichtingen over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder of te fuseren met een ander pensioenfonds. Onderstaande figuren laten zien naar welke instellingen waardeoverdrachten vanuit pensioenfondsen hebben plaatsgevonden in de afgelopen drie jaren. Daarbij zijn de collectieve waardeoverdrachten en fusies meegenomen van pensioenfondsen, die ophouden te bestaan, naar een andere pensioenuitvoerder: (algemeen) pensioenfonds, premiepensioeninstelling, verzekeraar of buitenlandse pensioeninstelling. Bij algemene pensioenfondsen is daarbij onderscheid gemaakt tussen collectiviteitskringen waarin alleen de pensioenregeling(en) van een werkgever wordt uitgevoerd (single-client kring) en kringen waarin de regelingen van meerdere werkgevers (kunnen) worden uitgevoerd (multi-client kring).

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.