Ads Top

BNG Bank: Focus op maatschappelijke opgaven leidt tot tastbare resultaten

BNG Bank kijkt naar eigen zeggen terug op een goed eerste halfjaar. De bank heeft actief gezocht naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven op het gebied van onder meer duurzaamheid, export en midden- en kleinbedrijf (MKB). Dit heeft geleid tot concrete transacties.

Zo worden via het project 'Boer Kiest Zon' 140.000 zonnepanelen op daken van boerenbedrijven gefinancierd en worden minimaal 8.500 huurwoningen van woningcorporatie Ymere verduurzaamd via een zogenaamde Energy Service Company (ESCo). Kort na afloop van de verslagperiode gaf de Europese Commissie haar fiat voor de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF), die de bank eind vorig jaar samen met het ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Investeringsagentschap aankondigde. De bank stelt in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar voor achtergestelde leningen in het kader van de ETFF. Andere opvallende resultaten zijn een eerste herfinancieringstransactie van USD 200 miljoen ter ondersteuning van het overheidsbeleid voor exportfinanciering en de eerste overeenkomst van EUR 25 miljoen ter ondersteuning van het MKB. Met deze transacties geeft de bank invulling aan haar strategie om dichter bij de klant te staan en actief bij te dragen aan maatschappelijke opgaven als de verduurzaming van Nederland.

De totale nieuw verstrekte langlopende kredietverlening daalde in de eerste helft van 2017 tot 4,4 miljard (H1 2016: 4,7 miljard). De belangrijkste oorzaak is de relatief lage marktvraag bij woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen. Het hoge marktaandeel van de bank nam ten opzichte van voorgaande jaren licht af, onder meer door toenemende concurrentie van institutionele beleggers. Daarnaast wordt in toenemende mate concurrentie ervaren van initiatieven van de Europese Investeringsbank en het Europese Fonds voor Strategische Investeringen.

De nettowinst steeg in de verslagperiode met 92 procent naar 242 miljoen euro. Het renteresultaat steeg dankzij de lage financieringskosten naar 222 miljoen, een stijging van 31 miljoen ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2016. Het resultaat financiële transacties kwam in de verslagperiode uit op 132 miljoen. Het resultaat financiële transacties is positief beïnvloed, zowel door gerealiseerde als door ongerealiseerde marktwaardeveranderingen, vooral als gevolg van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank en de stijging van de lange rentetarieven in de verslagperiode.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.