Ads Top

GfK: In 2020 laat 25% van de autorijders zich volgen in ruil voor beloning

GfK verwacht een zeer sterke groei in ‘rijgedragpolissen’ binnen de markt voor autoverzekeringen. Bij een rijgedragverzekering worden via een app op de smartphone of een stick in de auto gegevens over rijgedrag verzameld. Deze gegevens worden gedeeld met de verzekeraar in ruil voor een beloning, meestal korting op de premie. Op basis van uitgebreid onderzoek onder circa 30.000 Nederlandse automobilisten verwacht GfK een flinke groei in rijgedragpolissen.

Momenteel heeft slechts 1 procent van de automobilisten een rijgedragverzekering. Het huidige lage aandeel wordt deels veroorzaakt door het beperkte aanbod in de markt en zeker niet door een gebrek aan interesse van de automobilist. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat één op de vijf Nederlandse automobilisten zeker bereid is om de rijstijlgegevens te laten monitoren in ruil voor een bijvoorbeeld een premiekorting op de autoverzekering. Daarnaast is ook nog 44% van de automobilisten mogelijk bereid om een rijgedragverzekering af te sluiten.

Van de automobilisten met een rijgedragverzekering zegt één op de drie (30%) veiliger te zijn gaan rijden nadat zij de verzekering hebben afgesloten. Hier staat tegenover dat 38% het rijgedrag, ondanks de rijgedragmonitoring, niet heeft aangepast.

Opvallend is dat meer dan de helft (53%) het ziet zitten om hun rijgedrag te laten opnemen in een voor verzekeraars openbare database. Echter wel mits hier voldoende beloning tegenover staat. Privacy lijkt daarmee voor de consument een minder groot probleem dan vaak wordt gedacht.

Korting op de premie bij veilig rijgedrag is momenteel de meest gangbare vorm van beloning voor keurig rijgedrag. Uit het onderzoek blijkt dat een dergelijke korting volgens de consument ook de aantrekkelijkste beloning is. Een geldstorting op de rekening is een goed alternatief voor premiekorting. Kortingen bij tankstations of op parkeren worden als minder aantrekkelijk ervaren, evenals cadeaubonnen (zoals bijvoorbeeld VVV-bonnen). 

Op basis van de inzichten uit dit onderzoek verwacht GfK voor 2020 dat een kwart van alle autoverzekeringen wordt afgesloten met de afspraak dat het individuele rijgedrag wordt gevolgd in ruil voor premiekorting. Hierbij gaan we ervan uit dat verzekeringsaanbieders de behoefte in de markt volgen en meer verzekeraars zulke polissen zullen gaan aanbieden. Hiermee zal de Nederlandse markt voor autoverzekeringen die in het Verenigd Koninkrijk volgen, waar momenteel al bijna 1 op de 10 van de nieuw afgesloten verzekeringen een rijgedragverzekering betreft. In het Verenigd Koninkrijk sluiten 3 op de 10 jongeren (17-24 jaar) zo’n verzekering af, terwijl het onderzoek in Nederland laat zien dat de interesse van automobilisten onder alle leeftijden even hoog is.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.