Ads Top

ABN AMRO MeesPierson verhoogt positie in grondstoffen naar neutraal

ABN AMRO MeesPierson heeft de onderwogen positie in grondstoffen verhoogd naar neutraal. Als belangrijkste reden noemt de private bank van ABN AMRO in de nieuwe Beleggingsvisie het nemen van winst. Tegelijkertijd verlaagt ABN AMRO MeesPierson de overwogen positie in vastgoed naar neutraal. In de aandelenpositionering en de obligatieportefeuille van de bank hebben geen wijzigingen plaatsgevonden.

Ralph Wessels, Beleggingsstrateeg bij ABN AMRO MeesPierson: "Naast het nemen van winst is een reden voor de verhoging van onze positie in grondstoffen dat ABN AMRO MeesPierson tot het einde van het jaar licht stijgende olieprijzen verwacht. Bovendien denken we niet dat de dollar nog veel verder verzwakt. De dollarvisie is belangrijk, omdat veel grondstoffen in dollars worden geprijsd. We verlagen onze onderwogen positie in vastgoed naar neutraal, omdat binnen vastgoed de sector retail steeds harder wordt geraakt door de verdere toename van online winkelen. Ook is de beleggingscategorie rentegevoelig en heeft deze dus sneller last van een licht stijgende rente. Wel zien we dat bedrijfsresultaten van vastgoedbedrijven zich positief ontwikkelen en het dividentrendement aantrekkelijk blijft."

ABN AMRO MeesPierson blijft sterk overwogen in aandelen. Deze positionering is ingegeven door een breed gedragen herstel van de wereldeconomie, lage en licht stijgende rentes, en een verwachte winstgroei in de dubbele cijfers. Ook is het momentum positief, al zijn aandelen behoorlijk gewaardeerd. Toch vindt de private bank aandelen nog niet te duur en is een hoge waardering gerechtvaardigd in een laag renteklimaat. De wereldeconomie is momenteel vooral gedreven door Europa en Azië, en daarom blijft ABN AMRO MeesPierson overwogen in Europa en opkomende markten. Aandelen in de Verenigde Staten zijn duurder en dus blijft de bank onderwogen op Amerikaanse aandelen..

In de obligatieportefeuille blijft ABN AMRO MeesPierson zwaar onderwogen, met daarbinnen een voorkeur voor bedrijfsobligaties. Daardoor is de private bank ook zwaar onderwogen in staatsobligaties. Hiermee voert ABN AMRO MeesPierson een actief duratiebeleid. De verwachting is dat de inflatie oploopt bij het herstel van de wereldeconomie. Daardoor stijgen ook de rentes, wat nadelig is voor obligatieprijzen. Wessels: "De rentes zijn de afgelopen maand echter weer gedaald en inflatieverwachtingen blijven laag. De verwachting is dat de Amerikaanse Fed minder renteverhogingen gaat doen. Wel gaat de Fed zijn balans verkleinen en we vermoeden dat de ECB binnenkort aankondigt zijn ruime, monetaire beleid langzaam terug te schroeven. Als grote kopers zich langzaam uit de markt terugtrekken, zal dit minder steun geven aan obligatieprijzen."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.