Ads Top

Zorgpremie DSW gaat in 2015 niet omhoog

Voor de tiende keer op rij, sinds de invoering van de basisverzekering in 2006, maakt DSW Zorgverzekeraar de premie als eerste bekend. Voor DSW-verzekerden, ongeacht of deze individueel of collectief verzekerd zijn, bedraagt de jaarpremie voor onze restitutiepolis in 2015 Euro 1.140, ofwel Euro 95 per maand. Hiermee blijft de premie van de basisverzekering bij DSW gelijk aan de premie voor 2014. Ook de premie voor de aanvullende verzekeringen wordt in 2015 niet verhoogd. Daarnaast geeft DSW eind 2014, net als in 2013, geld terug.

De minister verwacht in de Miljoenennota dat de gemiddelde jaarpremie met Euro 110 stijgt. Met een gelijkblijvende premie van Euro 1.140 blijft DSW voor het derde jaar op rij ver onder de verwachting van VWS.  DSW verwacht dat landelijk de kosten in 2015 lager zullen zijn dan door VWS begroot. De te hoge raming van VWS maakt het voor DSW mogelijk de premie lager vast te stellen dan de verwachting van de minister.

De minister van VWS gaat ervan uit dat de zorgverzekeraars de reserves eenmalig afbouwen met Euro 800 miljoen, dit komt overeen met Euro 70 premie. DSW acht het verantwoord om eenmalig vanuit de reserves de premie niet met Euro 70, maar met Euro 100 lager vast te stellen.

In 2015 wordt de Verpleging & Verzorging vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet overgeheveld. DSW verwacht dat de kosten hoger uit zullen vallen dan het door VWS ter beschikking gestelde budget. Dit komt doordat de zorgverzekeraars onvoldoende mogelijkheden hebben om bij Verpleging & Verzorging te sturen op rechtmatigheid, doelmatigheid en gepast gebruik van deze zorg. Het daardoor te verwachten verlies is echter niet in de premie voor 2015 meegenomen.

In 2013 heeft DSW besloten om, indien de kostenontwikkeling daar aanleiding toe geeft, een eenmaal vastgestelde premie in het lopende jaar neerwaarts bij te stellen. In 2013 was DSW de enige zorgverzekeraar die op deze wijze de premie aan het einde van het jaar met Euro 12 heeft verlaagd. Dit jaar zal DSW wederom geld teruggeven. Dat bedrag zal in de tweede helft van november bekend worden gemaakt.

De premie van de aanvullende verzekeringen blijft gelijk. Kinderen tot 18 jaar blijven gratis verzekerd voor de aanvullende verzekering. Voor een uitgebreide berekening van onze premie verwijzen wij naar www.dsw.nl

DSW vindt dat zorgverzekeraars in de huidige wetgeving voldoende mogelijkheden hebben om kosten niet te vergoeden als de zorg niet aan de wettelijke eisen van rechtmatigheid, doelmatigheid of gepast gebruik van zorg voldoet. Daarmee komt alleen kwalitatief goede zorg voor vergoeding in aanmerking zonder dat hiervoor de keuzevrijheid van zorgverlener via een natura- of budgetpolis beperkt hoeft te worden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.