Ads Top

Klijnsma: Pensioencommunicatie moet eenvoudiger

Mensen moeten beter en makkelijker kunnen zien hoe hun pensioen ervoor staat. En op een eenvoudige wijze kunnen bepalen welke keuzes er zijn en of actie nodig is om het gewenste pensioen te bereiken. Daartoe zullen pensioenuitvoerders hun communicatie verder moeten verbeteren en daarbij de deelnemer nog centraler stellen. Dat staat in het wetsvoorstel pensioencommunicatie van staatssecretaris Jetta Klijnsma. Vandaag gaat dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Klijnsma: ‘’De huidige verplichte pensioeninformatie is ingewikkeld, omvangrijk en onvolledig. Het kan daardoor mensen op het verkeerde been zetten. Deelnemers moeten weten waar ze aan toe zijn en hoe ze dat te weten kunnen komen. Dit wetsvoorstel is een stap naar de mensen toe. Het kan duidelijker, korter en overzichtelijker. ‘’

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld de pensioencommunicatie te verbeteren door deze meer aan te sluiten op de wensen van deelnemers en duidelijker te communiceren over onzekerheden. Het voorstel beoogt mensen een persoonlijk totaaloverzicht van hun pensioen te bieden.

Met dit wetsvoorstel komt er meer ruimte in de wet voor maatwerk en meer mogelijkheden tot digitale informatieverstrekking. Daarnaast wordt ook het pensioenregister uitgebreid en krijgt de Pensioen1-2-3 een wettelijke basis. De Pensioen1-2-3 is ontwikkeld door de sector en geeft de deelnemer op een eenvoudige wijze inzicht in de belangrijkste kenmerken van de eigen pensioenregeling.  Het uitgebreide pensioenregister geeft mensen een beter beeld van de keuzen en risico’s van hun toekomstig pensioen. Klijnsma: ‘’Goede, transparante en eerlijke communicatie stelt de deelnemer beter in staat om een goede pensioenplanning te maken voor de oude dag. ‘’

Dit wetsvoorstel sluit aan op de aanbevelingen uit het rapport ‘Pensioen in duidelijke taal’. Tevens is het voorontwerp van dit wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd aan de sector.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.