Ads Top

ABN AMRO MeesPierson handhaaft overweging aandelen

ABN AMRO MeesPierson is van mening dat de angst voor een nieuwe recessie in Europa moeilijk valt te rijmen met het groeiend optimisme over de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie. Afgezien van periodes met grote externe schokken loopt de conjunctuurcyclus in Europa namelijk betrekkelijk synchroon met die in de Verenigde Staten. Omdat dit nu niet meer het geval is, blijft de ABN AMRO MeesPierson overwogen in Europese aandelen en aandelen uit de opkomende markten. Amerikaanse aandelen blijven onderwogen op grond van hun relatief hoge waarderingsniveau, de verwachte stijging van de rente en verwachte toenemende kracht van de dollar.

Hoewel de conjunctuurcyclus in de eurozone en de Verenigde Staten synchroon verloopt, verschilt naar verwachting het groeitempo onderling en ook met de andere regionale blokken. Selectief beleggen in mondiale bedrijfstakken lijkt de aangewezen weg om in te spelen op dit verschil in groeitempo. Informatietechnologie, gezondheidszorg en basismaterialen zijn nog altijd de favoriete sectoren van ABN AMRO MeesPierson, voor deze sectoren blijft het advies overwogen.

Een van de redenen waarom de private bank de IT-sector zo interessant vindt is dat er zich veel bedrijven in bevinden die gerelateerd zijn aan innovatie- en globaliseringtrends. Deze bedrijven zullen beter dan andere in staat zijn om hun winsten te laten groeien. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven die zich bezighouden met productieautomatisering. Daarnaast blijft ook het internet winnaars voortbrengen, bijvoorbeeld op het gebied van online winkelen. In de gezondheidszorg ziet de bank om dezelfde redenen als in de IT kansen voor bedrijven in de biotechnologie en bedrijven die zich richten op DNA diagnostiek en nieuwe chirurgische technieken.

De assetallocatie van de gemengde modelportefeuille van de private bank is niet gewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal: aandelen 43%, obligaties 37%, vastgoed 8%, liquide middelen 5%, hedge funds 5% en grondstoffen 2%.

Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie ABN AMRO MeesPierson: "Wij blijven dezelfde koers varen en vinden een wat hoger risico binnen de aantrekkende economische context gerechtvaardigd. In het licht van de opgaande economie met nog toenemende winstgroei, aantrekkelijke waarderingen en in een omgeving met vooralsnog lage rentes blijven aandelen aantrekkelijk ondanks de gesignaleerde macro-economische risico´s. Onze beleggingsfilosofie wordt ook gedreven door de visie dat de geografische ligging ondergeschikt is aan de bedrijfstak waarin een onderneming actief is. Vaak is er geen correlatie tussen het macro-economisch plaatje van de wereldconjunctuur en het micro-economisch plaatje van sterke individuele bedrijven die in meerdere regio’s opereren."

Vastrentende waarden blijven onderwogen in hun totaliteit maar binnen deze categorie beveelt de private bank nog altijd bedrijfsobligaties (met name high-yield en Europese periferie) aan. De Amerikaanse dollar is de favoriete valuta; de bank verwacht dat de EUR/USD in neerwaartse richting door het niveau van $1,28 breekt. Met het oog op diversificatie van de portefeuille beveelt ABN AMRO MeesPierson binnen hedge funds de strategieën long/short equity en event-driven aan, naast beursgenoteerd commercieel vastgoed in de VS. De opinie voor grondstoffen blijft neutraal.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.