Ads Top

Vertrouwen in verzekeraars stijgt verder

Het vertrouwen van Nederlanders in verzekeraars is opnieuw toegenomen. In juli 2014 is de vertrouwensindex met drie punten gestegen naar -14, tegenover -17 in januari. Het vertrouwen in de aanschaf van duurzame financiële producten, zoals hypotheken, is zelfs positief. Dat blijkt uit een meting van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS).

Het CVS meet ieder halfjaar het vertrouwen van de Nederlandse consument in verzekeraars en gaat uit van een indexwaarde. Als die indexwaarde 0 is, is het aandeel optimisten gelijk aan het aandeel pessimisten. In 2012 bevond de indexwaarde zich met -35 op een dieptepunt, maar in de daaropvolgende jaren is een continu stijgende lijn zichtbaar. Nadat het vertrouwen in verzekeraars in januari dit jaar met -17 op het hoogste niveau uitkwam in vijf jaar tijd, laat de index halverwege 2014 opnieuw een stijging zien. Consumenten reageren vooral positief op de voorzichtige signalen dat het economisch beter gaat.

In de meting kijkt het CVS onder meer naar het vertrouwen van consumenten in de aanschaf van een duurzaam financieel product. Consumenten blijken het een gunstige tijd te vinden om een duurzaam financieel product aan te schaffen, zoals een hypotheek of lijfrente. Het aandeel consumenten dat hierover positief is, was in juli 2014 namelijk hoger dan het aandeel consumenten dat dit niet ziet zitten.

Ondanks de stijgende lijn blijft de vertrouwensindex met een score van -14 negatief. Dit betekent dat er nog altijd meer mensen zijn die een laag vertrouwen hebben in verzekeraars, dan mensen met een hoog vertrouwen. Bovendien verwachten de meeste consumenten nog steeds dat hun vertrouwen het komende jaar zal dalen. Dit komt vooral doordat ze zich zorgen maken over de financiële sector als geheel.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.