Ads Top

ACM wijst bezwaar Brink’s over Geldservice Nederland af

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de klacht van Brink’s over mogelijke oneerlijke concurrentie door Geldservice Nederland (GSN) in bezwaar opnieuw beoordeeld. Brink’s is van mening dat het samenwerkingsverband van banken voor het tellen en verwerken van bankbiljetten en de gezamenlijke inkoop van geldtransport de concurrentie hindert. Vorig jaar heeft ACM de klacht afgewezen. Brink’s heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit. ACM wijst de bezwaren van Brink’s af en handhaaft haar besluit.

Het samenwerkingsverband GSN is een initiatief van ABN AMRO Bank, Rabobank en ING Bank. Deze banken willen door de samenwerking besparingen realiseren zoals minder telcentra en efficiëntere ritten van de geldwagens. Omdat er steeds minder contant geld in omloop is, is het voor banken efficiënt om het tellen en verwerken van bankbiljetten centraal te regelen.

De banken bieden ondernemers de mogelijkheid om contant geld giraal te maken. Daarvoor moeten de banken het geld verwerken: tellen, bundelen en de bankbiljetten klaarmaken voor hergebruik. GSN voert deze geldverwerking uit voor de banken.

De samenwerking binnen GSN is gericht op de gezamenlijke uitvoering van de geldverwerking.  De samenwerkingsafspraken hebben geen betrekking op het  commerciële beleid van de deelnemende banken, zoals de prijs die de banken aan hun klanten rekenen voor het storten van geld.  ACM verwacht daarom geen nadelige effecten van de samenwerking voor de afnemers van geldverwerkingsdiensten.

Verder zal GSN het benodigde geldtransport voor de banken inkopen. Door de transportdiensten gezamenlijk in te kopen en transportritten te combineren kunnen de banken kosten besparen. De gezamenlijke inkoop van transportdiensten heeft volgens ACM geen mededingingsbeperkende effecten. De toegang tot de inkoopmarkt wordt door GSN niet afgeschermd voor andere banken of retailers die transportdiensten nodig hebben.

Daarnaast is er geen reden om aan te nemen dat de gezamenlijke inkoop zal leiden tot prijsstijgingen van afhankelijke bancaire producten die de banken aanbieden aan hun klanten.

ACM vindt daarom dat de samenwerking tussen de banken in GSN de mededinging niet beperkt. In besluit op bezwaar stelt ACM dat zij de klacht van Brink’s in een eerder stadium terecht heeft afgewezen.

Brink’s kan beroep instellen tegen deze beslissing van ACM.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.