Ads Top

'Meer urgentie bij hervorming belasting- en pensioenstelsel'

De hervormingsagenda van het kabinet heeft van de samenleving forse offers gevraagd, maar zorgt er nu voor dat de begroting en economie in rustiger vaarwater zijn gekomen. Het herstel is echter nog broos en de noodzaak om met name het pensioen- en belastingstelsel te herzien, is er nog steeds. Dat schrijft het Verbond in reactie op de begrotingsplannen van het kabinet.

Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft de ambitie van het kabinet om het belastingstelsel te vereenvoudigen en de lasten op arbeid te verlagen. Maar een gezond functionerende woningmarkt, met voldoende financieringsmogelijkheden voor starters, is daarbij evenzeer van belang.
Even urgent is de maatschappelijke discussie over het pensioenstelsel die het kabinet is begonnen. Die vormt wat het Verbond van Verzekeraars betreft hopelijk de opmaat naar een hervorming waarbij zowel deelnemers als werkgevers meer keuzevrijheid wordt geboden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.