Ads Top

Geen heilige huisjes bij nationale pensioendialoog

Het Verbond van Verzekeraars zal actief participeren in de nationale pensioendialoog die staatssecretaris Klijnsma formeel heeft geopend. Een breed debat over de toekomst van ons pensioenstelsel is volgens het Verbond van groot belang voor een maatschappelijk gedragen aanpak. ,,Het is goed dat wordt nagedacht over ons pensioenstelsel en daarbij moeten we heilige huisjes niet ontzien”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars.

Als voorbereiding op deze discussie heeft het Verbond eerder dit jaar een visiedocument uitgebracht en vervolgens besproken met belanghebbenden, zoals bonden en jongerenorganisaties. In dit document wordt gesteld dat forse aanpassingen nodig zijn om het stelsel toekomstbestendig te maken en beter te laten aansluiten bij de behoeften van deelnemers. Aan de visie ligt ook een onderzoek naar de behoeften van consumenten ten grondslag en een sterkte-/zwakteanalyse van het huidige stelsel. Op basis van de dialoog met andere belanghebbenden zal het Verbond de komende weken zijn visie verder uitwerken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.