Ads Top

Verhogen assurantiebelasting levert Rijk 1,5 miljard euro op

De opbrengst voor de Staat van de assurantiebelasting blijft iets achter bij de raming. De tarieven voor deze belasting is in twee stappen verhoogd. In 2013 is dat tot wasdom gekomen en zijn de inkomsten aan assurantie-belasting meer dan verdubbeld. Over de jaren 2011-2013 heeft deze maatregel de Nederlandse schatkist ruim Euro 1,5 miljard extra opgeleverd. Dat is Euro 70 miljoen minder dan het kabinet had geraamd. Een huishouden betaalt inmiddels aan assurantiebelasting gemiddeld Euro 170 per jaar, terwijl dit vóór de kabinetsmaatregel Euro 61 was. Mede door deze belasting-verhoging zijn de kosten voor bijvoorbeeld auto-, inboedel- en brandverzekering per saldo 12,6 % duurder geworden.

De iets lagere opbrengst is het gevolg van een niet voorziene ontwikkeling. Bij het opstellen van de regeerakkoorden voor het zittende en vorige kabinet werd uitgegaan van een aanhoudende lichte groei aan uitgaven verzekeringspremies. De realiteit is anders: er is sprake van een daling van verkochte verzekeringen.

Dit stelt de Algemene Rekenkamer op 2 september 2014 in de rapportage Verhoging assurantiebelastingtarief - realisatie en effect. Eerder rapporteerde de Algemene Rekenkamer in de reeks 'Zicht op bezuinigingen' over bezuinigingen op de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag, vandaag ook over de fiscale versobering van het groen beleggen.
Het kabinet raamt voor 2014 een zodanige opbrengst assurantiebelasting dat de verkoop van verzekeringen met 9,6 % moet stijgen ten opzichte van 2013.
In de Rijksbegroting meldt het kabinet de Tweede Kamer de ingeboekte opbrengsten van de tariefverhogingen, inclusief macro-economische doorwerking, niet. Daarom beveelt de Algemene Rekenkamer het kabinet aan om in de jaarverslagen van ministeries de realisatiecijfers voor de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen of belastingverhogingen, de gevolgen en de beleidsmatige conclusie die het kabinet daaruit trekt te vermelden.

De minister van Financiën verklaart in reactie op deze bevindingen het verschil tussen geraamde en gerealiseerde belastingopbrengst vooral door de tegenvallende economische ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Aanvullend onderzoek is nodig, aldus de minister, om een verband met de tariefverhogingen vast te stellen. De minister is niet van plan dergelijke evaluaties voor elke maatregel uit het regeerakkoord uit te laten voeren.
De Algemene Rekenkamer geeft aan daar begrip voor te hebben, maar vindt evaluaties wel gewenst voor de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen.

Het tarief van de assurantiebelasting is door het vorige en zittende kabinet verhoogd van 7,5 naar 21 %. Een huishouden betaalde vóór deze maatregel gemiddeld € 860 per jaar aan premies en belasting voor verzekeringen. Dat is inmiddels gestegen naar gemiddeld € 970 euro. Daarvan gaat gemiddeld € 170 aan assurantiebelasting op.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.