Ads Top

Nettowinst BNG Bank 153 miljoen euro

De nettowinst van BNG Bank is in vergelijking met dezelfde periode in 2013 toegenomen met 30 miljoen tot 153 miljoen euro. Deze toename is vooral veroorzaakt door een verbeterd resultaat financiële transacties, nagenoeg volledig als gevolg van ongerealiseerde marktwaardeveranderingen.

Het volume van de nieuw verstrekte langlopende leningen in de verslagperiode lag met 4,7 miljard euro bijna 1,0 miljard lager dan in het eerste halfjaar van 2013. Het aanhoudend hoge aandeel van de bank in de totale financieringsvraag vanuit de belangrijkste klantensectoren duidt in samenhang daarmee op een lagere klantvraag. Deze betreft overwegend herfinanciering van bestaande leningen. De ongunstige economische omstandigheden in combinatie met bezuinigingen of lastenverzwaringen bieden aan klanten weinig ruimte voor nieuwe investeringen. Bovendien zijn zij terughoudend vanwege voortdurend wijzigende regelgeving.

BNG Bank heeft ten behoeve van herfinanciering en nieuwe kredietverlening in de verslagperiode 9,6 miljard euro (2013: 7,7 miljard) aan langlopende financiering aangetrokken. Het toenemende vertrouwen op de internationale kapitaalmarkten in de euro en de Europese bankensector heeft geleid tot een verdere toename van de beschikbaarheid van funding tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Vanaf november 2014 zal BNG Bank zeer waarschijnlijk onder direct toezicht van de Europese Centrale Bank vallen. In de aanloop naar deze transitie neemt de bank deel aan de Comprehensive Assessment, waarvan de Asset Quality Review en de Stress Test onderdeel uitmaken. De uitkomsten worden in oktober bekendgemaakt.

Het renteresultaat over 2014 zal naar verwachting lager uitkomen dan over 2013. Het resultaat financiële transacties blijft gevoelig voor de mate van herstel binnen de eurozone. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2014. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.