Ads Top

Volledige bedrag Icesave terug

De Nederlandse Staat heeft het volledige bedrag terug dat in 2008/2009 beschikbaar was gesteld om gedupeerde spaarders van de IJslandse internetspaarbank Icesave te ontzien.

In samenspraak met minister van Financien Jeroen Dijsselbloem heeft De Nederlandsche Bank recent opdracht gegeven de vordering op de IJslandse bank Landsbanki, waarvan Icesave een bijkantoor was, te verkopen aan geinteresseerde marktpartijen en investeerders.

Door boedeluitkeringen gedurende de afgelopen jaren is van het totaalbedrag van 1,428 miljard euro tot op heden 811 miljoen euro geïncasseerd. De verkoop van de resterende vordering levert voor de Staat een bedrag van circa 623 miljoen op. Hiermee is het volledige bedrag dat in 2008/2009 aan spaarders was uitgekeerd terug.

In oktober 2008 bleek dat de IJslandse bank Landsbanki niet langer aan zijn verplichtingen kon voldoen. Toenmalig minister van Financien Wouter Bos stelde zich destijds garant voor de tegoeden van Nederlandse spaarders door het depositogarantiestelsel op te hogen naar een bedrag van EUR 100.000 per rekeninghouder. De Nederlandsche Bank heeft daarvoor destijds 1,636 miljard uitgekeerd. De Nederlandse Staat nam hiervan 1,428 miljard euro voor zijn rekening, de Nederlandse banken op hun beurt 208 miljoen. De huidige transactie leidt er toe dat ook de banken hun volledige hoofdsom terugkrijgen.

De vorderingen op de boedel van Landsbanki zijn vrij verhandelbaar. Eerder dit jaar heeft een groot deel van de Britse lagere overheden hun vordering verkocht. De Staat is in gesprek met de Nederlandse medeoverheden die ook vorderingen hebben op oud Landsbanki en heeft met hen het verkoopproces gedeeld. De Staat is bereid hen bij een verkooptraject te adviseren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.