Ads Top

ING past Intermediaire Overeenkomst aan voor nieuwe aanstellingen

ING past per vandaag de Intermediaire Overeenkomst aan voor intermediairs die een nieuwe aanstelling aanvragen. ING evalueert periodiek en structureel de overeenkomst met intermediairs en stakeholders en bespreekt, naast tal van andere onderwerpen, de inhoud en werking van de overeenkomst in klankbordgroepen met het intermediair. Op basis van de feedback van alle betrokkenen heeft ING besloten om de Intermediaire Overeenkomst aan te passen. Aangezien het geen fundamentele inhoudelijke wijzigingen betreft ontvangen alleen intermediairs met een nieuwe aanstelling vanaf vandaag deze overeenkomst.

De belangrijkste aanpassingen van de overeenkomst zijn:
 ·         De overeenkomst wordt niet langer geduid als ‘een overeenkomst van opdracht’. Deze aanpassing wordt aangebracht om te voorkomen dat er wellicht misverstanden kunnen ontstaan over de aard van ‘een overeenkomst van opdracht’.
·         De leesbaarheid van de overeenkomst is verder verbeterd, onder andere door bepalingen nader toe te lichten en wederkerig te maken en voorbeelden toe te voegen
 ·         Om de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant verder te vergroten is het uitbesteden van advies- en bemiddelingsactiviteiten uitsluitend met toestemming van ING mogelijk.

ING is over de afgelopen jaren de nummer 1 hypotheekverstrekker bij het onafhankelijke intermediair. Ook  in de toekomst blijft ING investeren in het intermediaire kanaal. Kwaliteit van dienstverlening staat daarbij centraal. Het onafhankelijke intermediair is en blijft het belangrijkste distributiekanaal voor ING.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.