Ads Top

Studie biedt verbeterkansen voor premiepensioen

Pensioenregelingen op basis van beschikbare premie (zogeheten DC-regelingen) kunnen nog verder worden verbeterd. Als het wordt toegestaan om ook in de uitkeringsfase beleggingsrisico te dragen, kan een hoger pensioenresultaat worden bereikt en wordt de pensioenuitkering minder beïnvloed door de rentestand op de pensioendatum. Dit voorstel, uit een rapport dat het ministerie van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd verdient het om verder te worden uitgewerkt. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op de studie: ‘Onderzoek optimalisering overgang van opbouw – naar uitkeringsfase en de inrichting daarvan in premie – en kapitaalovereenkomsten’. Het is volgens het Verbond positief dat wordt gezocht naar doorontwikkeling van DC-regelingen, aangezien deze pensioenregelingen de laatste jaren in opkomst zijn. Van 2002 tot 2012 is het aantal deelnemers met een beschikbare premieregeling bij verzekeraars verdubbeld van ongeveer 25 procent tot 50 procent (bron: DNB.) Verzekeraars hebben het idee voorgelegd van een variant van een variabele annuïteit, waarbij over de pensioendatum heen belegd kan worden. Het is wel belangrijk dat deelnemers een eigen keuze kunnen maken met betrekking of zij een gegarandeerde, vaste, uitkering wensen ofwel een met beleggingsresultaten en levensverwachting meebewegende, variabele pensioenuitkering.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.