Ads Top

Helft verzekeraars doet niets voor eerlijke toegang tot medicijnen

De helft van de 10 grootste verzekeraars in Nederland doet niets om de toegang van armen tot geneesmiddelen te bevorderen. Alle 10 verzekeraars investeren wel voor in totaal Euro 29,7 miljard (waarvan Euro 5,2 miljard voor eigen rekening) in 20 grote farmaceutische bedrijven die hierin het verschil kunnen maken. Aegon, Allianz, ASR, Generali en Legal & General hebben op geen enkele wijze kunnen aantonen dat zij de VN 'Mensenrechten Richtlijnen voor Farmaceutische Bedrijven in relatie tot Toegang tot Medicijnen' toepassen in hun beleggingsbeleid. Achmea, ING en SNS Reaal hebben aan de Eerlijke Verzekeringswijzer toegezegd om hun beleid ten aanzien van toegang tot geneesmiddelen in het komende jaar te verbeteren. Dat blijkt uit het tweede praktijkonderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer.

Het onderzoek richtte zich op de keuzes die de grootste levensverzekeraars in Nederland maken bij hun investeringen in grote internationale farmaceutische bedrijven. Onderzocht is of de score van de farmaceutische bedrijven op de Access to Medicine Index meetelt in de investeringsbeslissingen van verzekeraars.

'Het recht op noodzakelijke medicijnen is vastgelegd in internationaal recht, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het juridisch bindende VN-verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten. Maar voor een derde van de wereldbevolking is dat recht niet vanzelfsprekend. Je zou verwachten dat alle verzekeraars die investeren in farmaceutische bedrijven zich actief houden aan VN-verdragen en richtlijnen voor betere toegang tot geneesmiddelen, maar dat is niet zo', aldus Peter Ras van de Eerlijke Verzekeringswijzer.

Het praktijkonderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer richtte zich specifiek op levensverzekeraars omdat zij over de lange termijn beleggen en als aandeelhouders invloed kunnen uitoefenen op de bedrijven waarin zij investeren. De onderzochte (moeder-)bedrijven zijn ING, Achmea, SNS Reaal, ASR, Delta Lloyd, Aegon, Allianz, APG Loyalis, Legal & General en Generali. Per thema en per sector krijgen de verzekeraars een rapportcijfer voor hun investeringsgedrag. Deze scores kunnen oplopen van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitstekend).

Geen enkele verzekeraar blijkt bij voorkeur te investeren in farmaceutische bedrijven die goed scoren op de Access to Medicines Index. Achmea kondigde tijdens dit onderzoek wel aan dat zij het Access to Medicines Investor Statement zal ondertekenen. APG, Delta Lloyd en SNS Reaal deden dit al. Achmea en SNS Reaal hebben aangetoond dat zij farmaceuten hebben aangesproken op het belang van betere toegang tot medicijnen.

Vijf verzekeraars, Aegon, Allianz, ASR, Generali en Legal & General hebben op geen enkele wijze aangetoond dat zij farmaceuten aanspreken op het belang van verbeterde toegang tot medicijnen én hebben geen formele toezegging gedaan om hun beleggingsbeleid ten aanzien van de toegang tot medicijnen voor arme bevolkingsgroepen te verbeteren.

'Uit dit praktijkonderzoek blijkt dat verzekeraars nog veel kunnen verbeteren in de toepassing van hun mensenrechtenbeleid in hun beleggingen', zo stelt Ras. 'Hoeveel een verzekeraar belegt in een farmaceut blijkt vooral af te hangen van de beurswaarde van een bedrijf en niet zozeer of dit bedrijf zich ook aan VN-richtlijnen houdt om de armsten te helpen. Enkele verzekeraars laten zien dat ze wel stappen zetten om toegang tot medicijnen te bevorderen; laten de andere verzekeraars daar een voorbeeld aan nemen.'

Consumenten kunnen op eerlijkeverzekeringswijzer.nl informatie vinden over het maatschappelijk beleid van de (moederbedrijven van de) top tien van levensverzekeraars in Nederland. Zij kunnen zien hoe hun verzekeraar scoort op diverse duurzaamheidsthema's en deze ook aanschrijven om commentaar te geven.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.